Arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö omfattar alla förhållanden på en arbetsplats, såväl sociala, organisatoriska som fysiska förhållanden. Arbetsmiljö kan avse allt från buller och farliga ämnen till arbetstid, regler för ensamarbete och arbetsplatsens utformning.

Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön och i arbetsmiljölagen står att arbetsgivaren ska göra allt som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Men för en god arbetsmiljö krävs samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare och en del av ansvaret faller därför på arbetstagarna.

Oavsett vilken roll du har erbjuder JP Infonet verktyg och stöd för dig som på ett eller annat sätt berörs av arbetsmiljöfrågor. Med hjälp av rättsfall, lagar och förordningar samt djupgående analyser och referat håller vi dig uppdaterad och ser till att du på ett enkelt och effektivt sätt hittar den information du behöver.