Är du ny inom äldreomsorgen och vill lära dig mer om ärendehanteringsprocessen? I den här interkativa webbkursen får du en pedagogisk och tydlig genomgång både ur ett juridiskt och praktiskt perspektiv.

Fördjupa dina kunskaper om handläggningen inom äldreomsorgen med en kurs som riktar sig både till dig som är ny medarbetare inom socialtjänsten, och till dig som vill fräscha upp dina kunskaper. Här får du lära dig mer om vilka krav som ställs på dig som hanterar frågor om ansökan, handläggning och utredning. 

Kursen beskriver juridiken ur ett praktiskt perspektiv. Du får lära dig hur reglerna ska tillämpas i praktiken genom övningar, filmer och fördjupande material.


Kursinnehåll

 • Vad är skillnaden mellan en anmälan och en ansökan?
 • Vad innebär serviceskyldighet?
 • Vem är part i ett ärende?
 • Hur förhåller sig utredningen till en ansökan?
 • Vad innebär förenklad handläggning?
 • Hur lång tid får handläggningen ta?
 • Vad säger officialprincipen?
 • Vad är en skälig levnadsnivå?
 • Vad gäller för standardformuleringar kring beslut?
 • Kan beslut delegeras?
 • Ska både motiveringen och förslaget till ett beslut kommuniceras?
 • Vad gäller för avslag?
 • Och hur handlägger du en överklagan?

E-learning på dina villkor 

Du genomför kursen i ditt eget tempo, när det passar dig. Varje avsnitt innehåller övningar med exempel från verkligheten. Här får du tänka till och välja det alternativ du tror är rätt. Du får också tillgång till det rättsliga material som tas upp i kursen. 

Examination och kursintyg

Efter varje avsnitt gör du ett test, där du svarar på ett antal slumpmässiga flervalsfrågor. När du klarat alla avsnitt så kan du ta ut ett kursintyg.