Grundskola bas stor .png

Här får du som är skolledare, lärare eller tjänsteman inom den kommunala skolan en interaktiv baskurs i grundskolans juridik. Vi går bland annat igenom vilka regler som ligger till grund för hur skolan styrs, sekretessbestämmelser och regler vid kränkande behandling.

Skolan blir alltmer juridifierad och därför behöver alla som jobbar inom den kommunala skolan ha förståelse för hur deras uppdrag som tjänsteman ser ut och vilka lagar och regler som styr arbetet och verksamheten. Det ligger ett stort ansvar på medarbetarna att säkerställa att barn och elever får del av sina rättigheter.

Genom kursen lär du dig hur rättssystemet är uppbyggt och du får samtidigt en fördjupad förståelse för de lagar som rör skolverksamheten, till exempel skollagen, lagen om offentlighet och sekretess och förvaltningslagen. Du lär dig också att tillämpa dessa bestämmelser i praktiken genom de praktiska övningarna som kursen innehåller. Det gör att du lättare känner igen de situationer som uppstår när den dagliga verksamheten berörs av juridiken.

 
Kursinnehåll

  • Rättskällehierarkierna
  • Förvaltningslagen
  • Offentlighet och sekretess
  • Kommunallagen
  • Skollagen 

E-learning på dina villkor

Kursen utmärker sig genom att den innehåller praktiska övningar i samtliga kapitel. Du får också tillgång till det rättsliga material som tas upp i kursen.

Examination och kursintyg

Efter varje avsnitt gör du ett test, där du svarar på ett antal slumpmässiga flervalsfrågor. När du klarat alla avsnitt så kan du ta ut ett kursintyg.