Du som jobbar i elevhälsan behöver förhålla dig till lagar inom flera juridiska områden, till exempel skola och hälso- och sjukvård. I den här interaktiva webbkursen får du en grundlig genomgång av vad regelverket innebär i praktiken.

I kursen besvarar vi flera frågor som rör arbetet i elevhälsans olika delar, till exempel: Hur ska egenvård planeras och vem är ansvarig om en elev skadas vid egenvård? Hur går en utredning om vårdskada till? Och ska elevhälsopersonal skriva utlåtanden vid vårdnadstvister när föräldrar eller offentliga biträden ber om det?

Du får också koll på juridiken kring bestämmanderätt, eftersom det är viktigt att veta om det är eleven eller vårdnadshavarna som bestämmer vid till exempel medicinsk vård, sekretess och samtal.

Kursen riktar sig i första hand till skolläkare, skolsköterskor, skolkuratorer, skolpsykologer och specialpedagoger i både både kommunala och fristående skolor, men den passar även andra med övergripande ansvar i frågor om elevhälsan.

Kursinnehåll:

  • Delarna i elevhälsan
  • Egenvård
  • Hälso- och sjukvårdens regelverk
  • Vårdnadshavares och elevers bestämmanderätt
  • Vårdnadstvister
  • Förvaltningsärenden där elevhälsan är inblandad
  • Sanktioner

E-learning på dina villkor

Du genomför kursen i ditt eget tempo vid datorn, surfplattan eller mobilen. I kursen finns flera fördjupningar där vi tittar närmare på domar och beslut som ger vägledning i frågor om elevhälsa. Du får också tillgång till det rättsliga material som tas upp i kursen.

Examination och kursintyg

I slutet av kursen gör du ett test där du svarar på ett antal flervalsfrågor. När du klarat testet får du ett kursintyg.