Kursen riktar sig till dig som är anställd inom privat och offentlig sektor och ger grundläggande kunskap om vad du behöver tänka på kring de nya dataskyddsreglerna. I den här interaktiva webbkursen går IT-rättsexpert Hanna Kjellman bland annat igenom vad personuppgifter är för någonting och vilka krav som nu ställs på alla som hanterar sådana uppgifter.

Den 25 maj 2018 började EU:s nya dataskyddsförordning - GDPR gälla. Reglerna är anpassade till den allt mer digitaliserade behandlingen av personuppgifter. Syftet med den nya dataskyddsförordningen är att enskilda personer ska få större kontroll över sina personuppgifter samtidigt som företag bara behöver förhålla sig till ett regelverk när de verkar i flera EU-länder. Den här kursen passar bra för att säkerställa det utbildningskrav som finns för samtliga medarbetare gällande GDPR. Vi erbjuder även en mer utvidgad webbkurs för dig som arbetar speciellt med GDPR-implementering. Läs mer om Webbkurs GDPR här. 


Kursinnehåll

  • Introduktion
  • Reglering och begrepp
  • Grundläggande principer
  • Laglig grund för behandling
  • Den registrerades rättigheter
  • Tillsynsmyndighet och sanktionsavgift
  • Kompletterande nationella bestämmelser
  • Checklista: Vad ska du göra för att uppfylla kraven?

E-learning på dina villkor

Kursen är ca en timme lång. Du får även tillgång till det rättsliga material som tas upp i kursen.

Examination och kursintyg

Kursen avslutas med en examination. Här svarar du på ett antal slumpmässiga flervalsfrågor. Svarar du fel får du en hänvisning som berättar vilken del av kursen som du behöver repetera. När du klarat testet får du ett kursintyg som kan printas ut. 

Så tycker våra kunder 

Linnea Huhta
"JP Infonets basutbildning med avslutande examination är lättillgänglig och tillräckligt omfattande för att hjälpa oss som organisation att uppfylla en del av de krav som ställs på utbildning med anledning av Dataskyddsförordningen."

Linnea Huhta, kanslichef - Pajala kommun

”Mycket bra kurs, lätt att förstå och saklig.”

Niklas Nises, it-support - Shamsen Assistans

"Lätt och tydlig information för både personalansvarig och ekonomiansvarig på vår förskola."

Susanne Borg, förskolechef - Apalby förskola