Lojalitetsplikt_i_offentlig_sektor_Stor.png

Hur påverkas lojaliteten på arbetsplatsen av den allt mer föränderliga arbetsmarknaden? Vilka skyldigheter och rättigheter har den anställde gentemot sin arbetsgivare? Och vad händer när förutsättningarna i arbetet påverkas av till exempel en pandemi? 

Ja, lojalitetsplikten är både ett omfattande och komplext ämne. Trots att det inte finns någon lagstadgad lojalitetsplikt så kan flera lagar bli aktuella när man utforskar lojalitetspliktens gränser. 

I den här webbkursen riktar vi oss till dig som jobbar inom offentlig sektor som chef, skyddsombud, facklig ombudsman eller inom HR. Syftet är att ge dig de juridiska verktygen för att förebygga illojalt beteende på arbetsplatsen. Du får också vägledning i vad man ska göra om skadan redan är skedd. För att tillgodogöra dig kursens innehåll krävs att du har grundläggande förkunskaper i arbetsrätt.

Vi besvarar bland annat frågor om hur man ska agera om någon bryter mot lojalitetsplikten. Hur man hanterar lojalitetsplikten i förhållande till yttrandefriheten och andra grundlagsskyddade rättigheter samt vilken betydelse visselblåsarlagen har. 

Kursen fokuserar främst på arbetstagares lojalitetsplikt i förhållande till sin arbetsgivare. Arbetsgivarens lojalitetsplikt gentemot arbetstagaren och lojalitetsplikten kollegor emellan berörs endast kort. Den kollektiva arbetsrätten, det vill säga den som handlar om kollektivavtal och arbetstagarorganisationers inflytande kommer inte beröras utan här hänvisar vi till webbkurserna Arbetsrätt bas 1 och 2

Kursen är praktiskt orienterad och tar upp och förklarar verkliga fall. Dessutom avslutas varje avsnitt med en sammanfattande checklista. 

Kursinnehåll

  • Vad innebär lojalitetsplikten?
  • Yttrandefrihet och kritikrätt 
  • Tystnadsplikt och hemligheter 
  • Bisysslor
  • Lojalitetsplikt efter avslutad anställning 

E-learning på dina villkor

Du genomför kursen i ditt eget tempo vid datorn, surfplattan eller mobilen. I kursen finns flera fördjupningar där vi tittar närmare på olika situationer som påverkar lojalitetsplikten och som är relevanta för dig som hanterar anställda i din yrkesroll. Du får också tillgång till det rättsliga material som tas upp i kursen.

Examination och kursintyg


I slutet av kursen gör du ett test där du svarar på ett antal flervalsfrågor. När du klarat testet får du ett kursintyg.