Kurs

Offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess

Offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess

Om kursen

Offentlig öppenhet har varit regel i Sverige sedan 1700-talet och dagens offentlighetsprincip är fastslagen i grundlag. För den enskilde tjänstemannen är det av yttersta vikt att ha tillräckliga kunskaper för att kunna avgöra frågan om en handling kan utlämnas eller ej. Speciellt då detta sker under straffansvar.

Öppenheten är förenad med vissa risker, bland annat när det gäller uppgifter av kommersiellt intresse eller uppgifter som kan skada eller kränka någon personligen. Det kan också vara sådan information som kan skada den offentliga verksamheten. Sekretessreglerna har därför tillkommit för att väga dessa intressen mot intresset av öppenhet.

Som anställd inom statlig och kommunal verksamhet, men även inom vissa privata verksamheter, måste man kunna avgöra när en handling eller uppgift skall lämnas ut respektive när så inte får ske. Avgörandet kan ibland vara komplicerat och svårbedömt. Dessutom skall handläggningen ske skyndsamt enligt förvaltningslagen, vilket ofta betyder samma dag.

Kursen Offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess innehåller en genomgång av offentlighetsprincipens grundstenar med början vid en grundlig genomgång av vad som är allmän handling och statusen för olika anteckningar och mellanprodukter. Vidare behandlas frågorna kring handlingens utlämnande samt en genomgång av sekretess med dess innebörd och uppbyggnad. Under slutet av dagen behandlas meddelarfriheten och tystnadsplikten.

Kursen riktar sig främst till anställda som i tjänsten agerar som företrädare för en myndighet och andra som måste tillämpa reglerna om allmänna handlingar och sekretess. Kursen passar lika väl för de med juridisk utbildning som de med annan bakgrund.

Programpunkter  • Vad definierar en allmän handling?
 • Myndigheternas informationsplikt
 • Offentlighetsprincipen
 • Belysning av begreppen myndighet, handling och förvaring
 • Vad innebär begreppen inkommen respektive upprättad handling?
 • Vad är minnesanteckningar och mellanprodukter?
 • Skyndsam handläggning, vad innebär det?
 • Diarieföring och registrering
 • Utlämnande av handling
 • Prövning rörande uppgifters utlämnande
 • Sekretessens innebörd
 • Sekretessreglernas uppbyggnad
 • Vem skall iaktta sekretess?
 • Sekretess mellan myndigheter
 • Sekretessens räckvidd och begränsningar
 • Tystnadsplikt och meddelarfrihet
 • Överklagande av beslut rörande handlingars utlämnande

Omdöme om kursen (5/5)

Omdöme om kursen (5)

Baseras på 8 kursdeltagare

Natalie Glotz Stade

Kursledare

Natalie Glotz Stade Rådgivare, jurist

Natalie Glotz Stade är jurist och arbetar med juridisk rådgivning på JP Infonet. Hon håller även kurser inom socialrätt, kurser inom skoljuridik och kurser inom offentlig förvaltning.

Tillgängliga kursupplägg

Anmäl intresse

Anmäl intresse

Livesänd/på plats

Kurs: Offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när det finns ett datum för kursen.

Se vår integritetspolicy
Kundanpassad kurs

Kundanpassad kurs

Anpassas Livesänd/på plats

Kurs: Offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess

Är du intresserad av en kundanpassad utbildning? Skicka in din offertförfrågan här.

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Förvaltningsnet

  Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
 • JP RättsfallsnetSekretess

  JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
 • JP RättsfallsnetKommunallagen

  Tjänsten ger dig tillgång till alla domar på området. För dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor är tjänsten ett värdefullt stöd.