Kurs

Offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess

Offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess

Om kursen

Rätten att ta del av allmänna handlingar, det som kallas för offentlighetsprincipen, är fastslagen i grundlag. För en tjänsteperson är det av yttersta vikt att ha goda kunskaper för att kunna avgöra om en handling eller en uppgift kan lämnas ut eller inte. Speciellt då detta sker under straffansvar. I och med att en ”allmän handling” uppstår föreligger även en principiell registrerings- och arkiveringsskyldighet som måste förstås och fullgöras klanderfritt. Uppgifter kan även vara sekretessreglerade och sekretessreglerna måste då kunna tillämpas korrekt mot bakgrund av offentlighetsprincipen.

Som anställd inom statlig och kommunal verksamhet, men även inom vissa privata verksamheter, måste man kunna avgöra när en handling eller uppgift ska lämnas ut respektive när så inte får ske. Avgörandet kan ibland vara komplicerat och svårbedömt. Dessutom ska handläggningen påbörjas utan dröjsmål.

I denna kurs går vi igenom offentlighetsprincipens grundstenar med början i en grundlig genomgång av vad som är allmän handling och vilka undantag som finns. Vidare behandlas handläggningen av en begäran om utlämnande av allmän handling. Vi går även igenom sekretesslagstiftningens systematik och specifika bestämmelser utifrån aktuella verksamheters behov. Meddelarfriheten och dess förhållande till sekretesslagstiftningen berörs också.

Efter avslutad kurs förväntas du bland annat ha goda kunskaper om vad en allmän handling är och  huruvida en handling eller uppgift kan lämnas ut. Du förväntas även ha goda kunskaper om hur registreringsskyldigheten samt arkiveringsskyldigheten ska fullgöras.

Kursen riktar sig främst till dig som tjänsteperson hos kommunala och statliga myndigheter och till dig som på andra sätt måste tillämpa reglerna om allmänna handlingar och sekretess. Kursen är en introduktionskurs och passar lika väl för dem med juridisk utbildning som dem med annan bakgrund.

Programpunkter  • Vad definierar en allmän handling?
 • Myndigheternas informationsplikt
 • Offentlighetsprincipen
 • Belysning av begreppen myndighet, handling och förvaring
 • Vad innebär begreppen inkommen respektive upprättad handling?
 • Vad är minnesanteckningar och mellanprodukter?
 • Skyndsam handläggning, vad innebär det?
 • Diarieföring och registrering
 • Utlämnande av handling
 • Prövning rörande uppgifters utlämnande
 • Sekretessens innebörd
 • Sekretessreglernas uppbyggnad
 • Vem skall iaktta sekretess?
 • Sekretess mellan myndigheter
 • Sekretessens räckvidd och begränsningar
 • Tystnadsplikt och meddelarfrihet
 • Överklagande av beslut rörande handlingars utlämnande

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Förvaltningsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Omdöme om kursen (5/5)

Omdöme om kursen (5)

Baseras på 8 kursdeltagare

Natalie Glotz Stade

Kursledare

Natalie Glotz Stade Rådgivare, jurist

Natalie Glotz Stade är jurist och arbetar med juridisk rådgivning på JP Infonet. Hon håller även kurser inom socialrätt, kurser inom skoljuridik och kurser inom offentlig förvaltning.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:30 Livesänd Antal platser stacks 3250 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess

Tillfälle: den 4 oktober 2023 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Kundanpassad kurs

Kundanpassad kurs

Anpassas Livesänd/på plats

Kurs: Offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess

Är du intresserad av en kundanpassad utbildning? Skicka in din offertförfrågan här.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Förvaltningsnet

  Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
 • JP RättsfallsnetKommunallagen

  Tjänsten ger dig tillgång till alla domar på området. För dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor är tjänsten ett värdefullt stöd.
 • JP RättsfallsnetSekretess

  JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.

Nyheter

Trots att förtroendevalda kommunpolitiker inte är anställda i arbetsrättslig mening omfattas de ändå av sekretessen i personaladministrativ verksamhet. Det konstaterar kammarrätten i en ny dom. 

7 mar 2023

Regeringen vill bland annat utreda möjligheterna att införa en skyldighet för myndigheter, kommuner och regioner att skicka digital post.

6 feb 2023

Regeringen föreslår att det ska införas en ny lag som ger kommuner ansvar för brottsförebyggande arbete. Lagen föreslås börja gälla den 1 juli 2023.

6 feb 2023