Kurs

Offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess

Offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess

Om kursen

Rätten att ta del av allmänna handlingar, det som kallas för offentlighetsprincipen, är fastslagen i grundlag. För en tjänsteperson är det av yttersta vikt att ha goda kunskaper för att kunna avgöra om en handling eller en uppgift kan lämnas ut eller inte. Speciellt då detta sker under straffansvar. I och med att en ”allmän handling” uppstår föreligger även en principiell registrerings- och arkiveringsskyldighet som måste förstås och fullgöras klanderfritt. Uppgifter kan även vara sekretessreglerade och sekretessreglerna måste då kunna tillämpas korrekt mot bakgrund av offentlighetsprincipen.

Som anställd inom statlig och kommunal verksamhet, men även inom vissa privata verksamheter, måste man kunna avgöra när en handling eller uppgift ska lämnas ut respektive när så inte får ske. Avgörandet kan ibland vara komplicerat och svårbedömt. Dessutom ska handläggningen påbörjas utan dröjsmål.

I denna kurs går vi igenom offentlighetsprincipens grundstenar med början i en grundlig genomgång av vad som är allmän handling och vilka undantag som finns. Vidare behandlas handläggningen av en begäran om utlämnande av allmän handling. Vi går även igenom sekretesslagstiftningens systematik och specifika bestämmelser utifrån aktuella verksamheters behov. Meddelarfriheten och dess förhållande till sekretesslagstiftningen berörs också.

Efter avslutad kurs förväntas du bland annat ha goda kunskaper om vad en allmän handling är och  huruvida en handling eller uppgift kan lämnas ut. Du förväntas även ha goda kunskaper om hur registreringsskyldigheten samt arkiveringsskyldigheten ska fullgöras.

För vem passar kursen?

Kursen riktar sig främst till dig som tjänsteperson hos kommunala och statliga myndigheter och till dig som på andra sätt måste tillämpa reglerna om allmänna handlingar och sekretess. Kursen är en introduktionskurs och passar lika väl för dem med juridisk utbildning som dem med annan bakgrund.

Programpunkter 

 • Offentlighetsprincipen och dess syften
 • Rättigheter och skyldigheter: vem berörs?
 • Vad är en allmän handling?
 • Handlingsbegreppet
 • Förvaringsbegreppet, om sammanställningar
 • Inkommande- och upprättandebegreppet
 • Specialregler
 • Undantagen: vilka handlingar blir inte allmänna
 • Myndighetens skyldigheter när en allmän handling har blivit till
 • Registrering
 • Arkivering
 • Utlämnande efter sekretessprövning
 • Offentlighets- och sekretesslagen: struktur och metod vid sekretessprövning
 • Barn och sekretess
 • Exempel på några relevanta sekretessbestämmelser
 • Exempel på några sekretessbrytande bestämmelser
 • Meddelarfrihet
 • Sanktioner

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Förvaltningsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Omdöme om kursen (5/5)

Omdöme om kursen (5)

Baseras på 8 kursdeltagare

Deltagarkommentarer från tidigare kurstillfälle

 • Bra genomgång på övergripande nivå om juridiken kring allmänna handlingar. Jonas Holmberg Kommunikationschef Borås Energi och Miljö AB

Sara Holmström

Kursledare

Sara Holmström Kammarrättsassessor och Doktorand i offentlig rätt

Sara Holmström är doktorand i offentlig rätt vid Uppsala universitet. Tidigare var hon universitetsadjunkt i konstitutionell rätt vid samma universitet.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:00-15:00 Livesänd Antal platser stacks 4450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess

Tillfälle: den 8 maj 2024 09:00-15:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:00-15:00 Livesänd Antal platser stacks 4450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess

Tillfälle: den 4 december 2024 09:00-15:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Förvaltningsnet

  Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
 • JP RättsfallsnetKommunallagen

  Tjänsten ger dig tillgång till alla domar på området. För dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor är tjänsten ett värdefullt stöd.
 • JP RättsfallsnetSekretess

  JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.

Nyheter

Utredningen om åtgärder för att minska offentliganställdas utsatthet överlämnade i början av januari sitt betänkande till regeringen. I förslaget föreslås bland annat att ett nytt brott – förolämpning mot tjänsteman – införs.

22 jan 2024

Kammarrätten konstaterar i ett avgörande att det inte finns någon skyldighet för en myndighet att lämna ut allmänna handlingar i annan form än en utskrift.

6 nov 2023

En kommunfullmäktige beslutade att utöka kommunstyrelsen med en ledamot efter att den ursprungliga styrelsen valts. Förvaltningsrätten upphäver beslutet.

7 nov 2023