Kurs

Kommunala aktiebolag

Kommunala aktiebolag

Om kursen

Kommunala aktiebolag tar hand om en stor del av verksamheterna inom den offentliga sektorn. I dag finns det över 1 800 kommunala aktiebolag med sammanlagt ca 67 000 anställda och en årlig nettoomsättning på ca 225 miljarder kronor. Det regelverk som reglerar de kommunala aktiebolagen och deras verksamheter är ofta svårt att tillämpa i praktiken. Anledningen till detta är bland annat att regelverket hamnar i vad som förenklat kan beskrivas som ett gränsland mellan den offentliga världen och den privata världen.

Vilken verksamhet får ett kommunalt aktiebolag bedriva? Vilka kommunala aktiebolag måste tillämpa lag om offentlig upphandling och vad gäller köp mellan dessa bolag och ägaren? När kan koncernbidrag lämnas? Kan kommunen behöva svara för det kommunala aktiebolagets skulder? Dessa och många fler frågor kommer att besvaras och belysas under kursen som syftar till att ge praktisk kunskap om de regelverk som gäller för kommunala aktiebolag. Efter avslutad kurs förväntas du som deltagare ha en förståelse för vilka särskilda krav som gäller för kommunala bolag och hur bolagen förväntas förhålla sig till dessa krav. 

Denna kurs vänder sig till dig som är tjänsteman och jurist i kommun och kommunala aktiebolag men också till dig som är advokat och kommer i kontakt med dessa bolag. Kursen är en introduktion och du behöver inte ha några särskilda förkunskaper.

Våra kurser uppfyller advokatsamfundets krav på professionell vidareutbildning. Efter genomgången kurs får samtliga deltagare ett intyg där antalet utbildningstimmar specificeras.

Programpunkter 
 • Varför bilda ett kommunalt aktiebolag och vilka särskilda krav måste kommunen ställa på dessa bolag? Hur bildas de? Vilka krav finns? Vilka är för- respektive nackdelarna?
 • Vad får ett kommunalt aktiebolag göra? Den allmäna kompetensen, de kommunrättsliga principerna och speciallagstiftning.
 • Styrinstrument/politikens möjlighet att styra bolaget – bolagsordningen, ägardirektiv, uppsiktsplikt och informella sätt att styra bolaget i önskvärd riktning.
 • Samarbete mellan kommuner, landsting och andra aktörer – kompetensfrågor, aktieägaravtal.
 • Kommunala aktiebolag på konkurrensutsatt marknad – offentlig upphandling, kommunal näringsverksamhet, offentlig säljverksamhet, konkurrensrätt och statsstöd.
 • Aktiebolagsrätt för kommunala aktiebolag – styrelsen, VD, revisor, överklagan KAB:s beslut, skadeståndsrättsliga ansvar och jäv.
 • Offentlighetsprincipen och meddelarfrihet – i vilka kommunala aktiebolag aktualiseras det?

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Förvaltningsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Omdöme om kursen (4,6/5)

Omdöme om kursen (4,6)

Baseras på 5 kursdeltagare

Patrik Kastberg

Kursledare

Patrik Kastberg Bitr. chefsjurist, Region Skåne

Patrik Kastberg jobbar som regionjurist på Region Skåne där han har ett särskilt ansvar föraktiebolags- och kommunalrätt. Han håller utbildning inom offentlig förvaltning.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:00 Livesänd Antal platser stacks 4450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Kommunala aktiebolag

Tillfälle: den 16 november 2022 09:30-15:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Kommunala aktiebolag

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:30 Livesänd Antal platser stacks 4450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Kommunala aktiebolag

Tillfälle: den 17 maj 2023 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Kommunala aktiebolag

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Kommunal samverkan
Diarieföring och arkivering

Tjänster

 • JP Förvaltningsnet

  Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
 • JP RättsfallsnetKommunallagen

  Tjänsten ger dig tillgång till alla domar på området. För dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor är tjänsten ett värdefullt stöd.
 • JP RättsfallsnetSekretess

  JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.

Nyheter

Vilka åtgärder måste alternativt kan en kommun eller en region komma att vidta till följd av ett allmänt val? I den här artikeln har vi sammanfattat detta utifrån en analys skriven av vår expert Christer Hjert.

19 sep 2022

En kommunikatör och en områdeschef inom en kommun avbröt en intervju som en journalist höll med en rektor vid en kommunal förskola. Justitieombudsmannen konstaterar att tjänstemännen hindrade rektorn från att utnyttja sin grundlagsskyddade meddelarfrihet och kritiserar kommunstyrelsen och utbildningsnämnden för detta.

15 sep 2022

Riksrevisionen genomför nu en granskning av regeringens arbete för att stärka Sveriges informations- och cybersäkerhet.

22 aug 2022