Kurs

Fördjupningskurs i offentlighets- och sekretesslagen

Fördjupningskurs i offentlighets- och sekretesslagen

Om kursen

Denna halvdagskurs ger dig en djupare förståelse för tillämpningen av offentlighets- och sekretesslagstiftningen. Vi fokuserar på den praktiska tillämpningen och aktuella rättsfall för att ge dig verktygen för att kunna navigera smidigt och korrekt inom området.

Har du eller din verksamhet fått återförvisade ärenden till följd av att en noggrann sekretessprövning inte gjorts? Inledningsvis gör vi en djupdykning i vad en noggrann sekretessprövning innebär i praktiken. Vi tar oss sedan vidare till att prata om hur ett avslagsbeslut kan formuleras utan att faktiskt röja en uppgift.

Under kursens gång fördjupar vi oss i flera centrala områden som du som anställd i den offentliga sektorn har fördel av att vara särskilt insatt i, som exempelvis offentlighets- och sekretesslagens (OSL) förhållande till GDPR. Vi går även igenom de senaste rättsfallen från Högsta förvaltningsdomstolen samt JO och dess konkreta påverkan på lagens praktiska tillämpning. Ett annat högaktuellt ämne som lyfts är sekretess och samverkan. Hur kan ni samverka med andra myndigheter utan att bryta sekretessen och när kan ni lämna ut handlingar till andra myndigheter? Vi analyserar bland annat generalklausulen (10 kap. 27–28 §§ OSL).

För vem passar kursen?

Kursen är en fördjupningskurs och vänder sig till dig som arbetar inom den offentliga sektorn och som sedan tidigare har grundläggande kunskaper om offentlighets- och sekretesslagen. Kursen passar dig som är handläggare, beslutsfattare, jurist eller annan tjänsteperson som behöver med detaljerad och fördjupad förståelse för tillämpningen av OSL.

Programpunkter

 • Vad är en noggrann sekretessprövning?
  –Ofta återförvisas ärenden för att en noggrann sekretessprövning inte gjorts – men vad innebär det?
 • Hur formulerar jag ett avslagsbeslut?
  –Att skriva skälen för avgöranden utan att röja en uppgift
 • Offentlighets- och sekretesslagens förhållande till GDPR
 • Sekretess och samverkan
  –När får man lämna ut en handling eller röja en uppgift till andra myndigheter?
 • Nödvändigt utlämnande och andra sekretessbrytande grunder
 • Generalklausulen
 • Överföring av sekretess
 • Senaste avgörandena från HFD och JO

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Förvaltningsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Sara Holmström

Kursledare

Sara Holmström Kammarrättsassessor och Doktorand i offentlig rätt

Sara Holmström är doktorand i offentlig rätt vid Uppsala universitet. Tidigare var hon universitetsadjunkt i konstitutionell rätt vid samma universitet.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:00-12:00 Livesänd Antal platser stacks 3250 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Fördjupningskurs i offentlighets- och sekretesslagen

Tillfälle: den 13 november 2024 09:00-12:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Fördjupningskurs i offentlighets- och sekretesslagen

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Förvaltningsnet

  Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
 • JP RättsfallsnetKommunallagen

  Tjänsten ger dig tillgång till alla domar på området. För dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor är tjänsten ett värdefullt stöd.
 • JP RättsfallsnetSekretess

  JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.

Nyheter

Utredningen om åtgärder för att minska offentliganställdas utsatthet överlämnade i början av januari sitt betänkande till regeringen. I förslaget föreslås bland annat att ett nytt brott – förolämpning mot tjänsteman – införs.

22 jan 2024

Kammarrätten konstaterar i ett avgörande att det inte finns någon skyldighet för en myndighet att lämna ut allmänna handlingar i annan form än en utskrift.

6 nov 2023

En kommunfullmäktige beslutade att utöka kommunstyrelsen med en ledamot efter att den ursprungliga styrelsen valts. Förvaltningsrätten upphäver beslutet.

7 nov 2023