Kurs

Vad en upphandlande myndighet eller enhet inte behöver göra

Vad en upphandlande myndighet eller enhet inte behöver göra

Om kursen

Syftet med kursen är att förbättra offentliga upphandlingar genom att förenkla dem. I förenklingen ligger inte minst att den affär som upphandlingen syftar till ska göras så bra och tydlig som möjligt, att det ska vara så enkelt som möjligt att lämna anbud och att förfarandet ska skapa så få upphandlingsrättsliga problem som möjligt.

Mer än något annat är det tänkta avtalsinnehållet – avtalsobjektet och avtalets övriga villkor – verktyget för att åstadkomma sådana förbättringar. Ju bättre det tänkta avtalet är, desto enklare kan upphandlingen göras. Omvänt gäller samtidigt att ju sämre det tänkta avtalet är, desto större resurser behöver användas till själva upphandlingen.

Under kursen kommer inga rättsfall eller knepiga upphandlingsrättsliga frågeställningar att behandlas. Sådana aktualiseras sällan utan att någon upphandlare i onödan har komplicerat en upphandling. Så fort frågan ”Får jag göra så här?” aktualiseras, bör motfrågan vara: ”Behöver du verkligen göra det?” Svaret på den frågan är ofta: ”Nej, det finns bättre alternativ som inte i onödan utmanar det upphandlingsrättsliga regelverket!”

Kursen är i stället helt inriktad mot att göra bättre upphandlingar. En nyttig bieffekt av det är emellertid att man också undviker många situationer som skulle kunna vålla upphandlingsrättsliga problem, och därmed i och för sig även problem som skulle kunna vara intressanta.

Programpunkter

 • Upphandling – en sjättedel av BNP – Sveriges viktigaste yrke?
 • En procent är inte mycket, men varje procents förbättring motsvarar åtskilliga miljarder kronor
 • Upphandlingslagstiftningen är inget problem
 • Sekretess – ett växande upphandlingsrättsligt problem
 • Förenkla för ökad konkurrens
 • Hur du får gynna lokala småföretag
 • Avtals- och upphandlingsobjektets centrala betydelse
 • Ibland går det inte – avtalsrättsliga och upphandlingsrättsliga begränsningar
 • De kommersiella villkorens betydelse
 • Kvalificera inte leverantörer – låt dem kvalificera sig själva
 • Missuppfattningen att utvärdering av pris ger låg kvalitet
 • Uppföljning – en upphandlingsrättslig skyldighet
 • Avtalsinnehållets betydelse för uppföljning
 • Uppföljningens betydelse för nästa upphandling
 • Frigör resurser för nödvändig uppföljning
 • Du kan sänka antalet överprövningsärenden med åtminstone 90 procent

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Upphandlingsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Jon Kihlman

Kursledare

Jon Kihlman Advokat, jur.dr

Kursen leds av advokat, jur.dr Jon Kihlman. Han har arbetat med kommersiell avtalsrätt i drygt 30 år och med offentlig upphandling i ca 15 år. Hos JP Utbildning håller Jon kurser inom upphandling

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-14:30 Livesänd Antal platser stacks 6250 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Vad en upphandlande myndighet eller enhet inte behöver göra

Tillfälle: den 23 november 2023 09:30-14:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Vad en upphandlande myndighet eller enhet inte behöver göra

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Kurs i Stockholm

Kurs i Stockholm

09:30-14:30 Stockholm Antal platser stacks 6750 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Vad en upphandlande myndighet eller enhet inte behöver göra

Tillfälle: den 23 november 2023 09:30-14:30 i Stockholm

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Vad en upphandlande myndighet eller enhet inte behöver göra

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Upphandlingsnet

  Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
 • JP RättsfallsnetUpphandling

  Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
 • Rådgivning inom upphandling

  Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan i dag!

Nyheter

Närmare 9 av 10 regioner ställer i hög utsträckning krav på tillgänglighet i offentliga upphandlingar, av kommunerna är det 6 av 10. Det visar Upphandlingsmyndighetens nationella upphandlingsenkät.

29 aug 2023

Läs mer om domstolens bedömning i målet här.

28 aug 2023

Analys kring en ny dom från Kammarrätten i Stockholm, där domstolen prövar ramarna för upphandlingar som genomförs enligt det nya 19 kap. LOU.

24 aug 2023