Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Kurs

Vad en upphandlande myndighet eller enhet inte behöver göra

Vad en upphandlande myndighet eller enhet inte behöver göra

Om kursen

Syftet med kursen är att förbättra offentliga upphandlingar genom att förenkla dem. I förenklingen ligger inte minst att den affär som upphandlingen syftar till ska göras så bra och tydlig som möjligt, att det ska vara så enkelt som möjligt att lämna anbud och att förfarandet ska skapa så få upphandlingsrättsliga problem som möjligt.

Mer än något annat är det tänkta avtalsinnehållet – avtalsobjektet och avtalets övriga villkor – verktyget för att åstadkomma sådana förbättringar. Ju bättre det tänkta avtalet är, desto enklare kan upphandlingen göras. Omvänt gäller samtidigt att ju sämre det tänkta avtalet är, desto större resurser behöver användas till själva upphandlingen.

Under kursen kommer inga rättsfall eller knepiga upphandlingsrättsliga frågeställningar att behandlas. Sådana aktualiseras sällan utan att någon upphandlare i onödan har komplicerat en upphandling. Så fort frågan ”Får jag göra så här?” aktualiseras, bör motfrågan vara: ”Behöver du verkligen göra det?” Svaret på den frågan är ofta: ”Nej, det finns bättre alternativ som inte i onödan utmanar det upphandlingsrättsliga regelverket!”

Kursen är i stället helt inriktad mot att göra bättre upphandlingar. En nyttig bieffekt av det är emellertid att man också undviker många situationer som skulle kunna vålla upphandlingsrättsliga problem, och därmed i och för sig även problem som skulle kunna vara intressanta.

Programpunkter

 • Upphandling – en sjättedel av BNP – Sveriges viktigaste yrke?
 • En procent är inte mycket, men varje procents förbättring motsvarar åtskilliga miljarder kronor
 • Upphandlingslagstiftningen är inget problem
 • Sekretess – ett växande upphandlingsrättsligt problem
 • Förenkla för ökad konkurrens
 • Hur du får gynna lokala småföretag
 • Avtals- och upphandlingsobjektets centrala betydelse
 • Ibland går det inte – avtalsrättsliga och upphandlingsrättsliga begränsningar
 • De kommersiella villkorens betydelse
 • Kvalificera inte leverantörer – låt dem kvalificera sig själva
 • Missuppfattningen att utvärdering av pris ger låg kvalitet
 • Uppföljning – en upphandlingsrättslig skyldighet
 • Avtalsinnehållets betydelse för uppföljning
 • Uppföljningens betydelse för nästa upphandling
 • Frigör resurser för nödvändig uppföljning
 • Du kan sänka antalet överprövningsärenden med åtminstone 90 procent

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Upphandlingsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Jon Kihlman

Kursledare

Jon Kihlman Advokat, jur.dr

Kursen leds av advokat, jur.dr Jon Kihlman. Han har arbetat med kommersiell avtalsrätt i drygt 30 år och med offentlig upphandling i ca 15 år. Hos JP Utbildning håller Jon kurser inom upphandling

Tillgängliga kursupplägg

Anmäl intresse

Anmäl intresse

Livesänd/på plats

Kurs: Vad en upphandlande myndighet eller enhet inte behöver göra

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när det finns ett datum för kursen.

Se vår integritetspolicy
skyddas av reCAPTCHA
Skicka anmälan

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Konkurrensverket menar att tilläggsavtalet ändrade det ursprungliga kontraktets karaktär på ett otillåtet sätt och yrkar att kommunen ska betala upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.  

4 jun 2024

Två bolag som tillhörde samma familjeägda koncern inkom med anbud i en upphandling men uteslöts från att delta. Läs domstolens bedömning till varför här!

4 jun 2024

I en dom från HFD den 28 februari 2024 prövas frågan om Konkurrensverkets tillsynsbeslut i ärenden om offentlig upphandling är överklagbara. Läs vår analys av domen!

23 maj 2024