Webbkurs

Offentlighet och sekretess inom socialtjänsten

Offentlighet och sekretess inom socialtjänsten

Om kursen

Det här är en interaktiv webbkurs för dig som arbetar inom socialtjänsten och vill få kunskaper om myndigheters hantering av allmänna handlingar. Kursen är indelad i elva olika avsnitt och passar bra som utbildningsmaterial för hela organisationen.

Kursen är framtagen av Lars Clevesköld som under flera år har varit verksam som byråchef hos Justitieombudsmannen, bland annat inom området för socialverksamhet. Han har även arbetat som hovrättsråd vid Hovrätten för Skåne och Blekinge och där dömt i bland annat brottmål och familjemål. Idag skriver Lars böcker inom ett flertal rättsområden och analyser för JP Infonet.

I den här kursen får du bland annat svar på frågor kring myndigheters hantering av allmänna handlingar, vad som utgör en handling, när en handling är allmän och vad sekretess innebär.

Ett smakprov från webbkursen

Här kan du ta del av första kapitlet i webbkursen för att få en känsla av hur den fungerar.

E-learning på dina villkor

Du genomför kursen i ditt eget tempo vid datorn, surfplattan eller mobilen och den är ca 1 timme och 45 minuter lång. Du får dessutom tillgång till det rättsliga material som tas upp i kursen.


Examination och kursintyg

Kursen avslutas med en examination. Här svarar du på ett antal slumpmässiga flervalsfrågor. Svarar du fel får du en hänvisning som berättar vilken del av kursen som du behöver repetera. När du klarat testet får du ett kursintyg som kan skrivas ut. 

Programpunkter

 

 • Vad är en handling?
 • När blir en handling ”allmän”?
 • Diarieföring och hantering av allmänna handlingar
 • Skillnader och likheter mellan en ”allmän” och en ”offentlig” handling och gallring av allmänna handlingar
 • Vad innebär sekretess?
 • Olika slag av sekretessregler
 • Materiella sekretessregler för myndigheter generellt och för socialtjänsten specifikt
 • Sekretessbrytande bestämmelser
 • Utlämnande av allmän handling
 • Praktisk hantering av utlämnande av handling och uppgifter
 • Sammanfattande beskrivning av hantering av en begäran om att få ut en handling
Lars Clevesköld

Manus och föreläsare

Lars Clevesköld F.d. hovrättsråd, Hovrätten Skåne och Blekinge
Johan Tärnstedt

Manus och föreläsare

Johan Tärnstedt Senior affärsstrateg, jurist

Tillgängliga kursupplägg

Beställ din webbkurs här - du får 1 plats i 1 månad från köpdatum

Beställ din webbkurs här - du får 1 plats i 1 månad från köpdatum

ca 2 h Webbkurs stacks 1200 kr

Kurs: Webbkurs Offentlighet och sekretess inom socialtjänsten

1. Deltagare

2. Företagsinformation

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Abonnemang till flera

Abonnemang till flera

ca 2 h Webbkurs

Kurs: Webbkurs Offentlighet och sekretess inom socialtjänsten

Fyll i dina uppgifter och ange i meddelande fältet hur många platser till webbkursen du önskar så återkommer vi så snart som möjligt.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Bistånd till boende
Social hyresjuridik

Tjänster

Nyheter

För att stärka anhörigperspektivet i socialtjänsten och hälso- och sjukvården har Socialstyrelsen nu publicerat två nya kunskapsstöd.

13 nov 2023

I förslaget föreslås bland annat att barns rättigheter stärks så att de får sina egna behov tillgodosedda och inte bara ses som medföljande till den vuxne som flytt till det skyddade boendet.

13 nov 2023

Det kommer kammarrätten fram till i ett nytt mål. Ta del av domsreferat med kommentar.

13 nov 2023