Webbkurs

Offentlighet och sekretess inom socialtjänsten

Offentlighet och sekretess inom socialtjänsten

Om kursen

Det här är en interaktiv webbkurs för dig som arbetar inom socialtjänsten och vill få kunskaper om myndigheters hantering av allmänna handlingar.  Kursen är indelad i elva olika avsnitt och passar bra som utbildningsmaterial för hela organisationen. E-learning på dina villkor!

Kursen är framtagen av Lars Clevesköld som under flera år har varit verksam som byråchef hos Justitieombudsmannen, bl.a. inom området för socialverksamhet. Han har även arbetat som hovrättsråd vid Hovrätten för Skåne och Blekinge och där dömt i bl.a. brottmål och familjemål. Idag skriver Lars böcker inom ett flertal rättsområden och analyser för JP Infonet.

I den här kursen får du bl.a. svar på frågor kring myndigheters hantering av allmänna handlingar, vad som utgör en handling, när en handling är allmän och vad sekretess innebär.


E-learning på dina villkor

Kursen är ca 1 timme och 45 minuter lång. Du får även tillgång till det rättsliga material som tas upp i kursen.


Examination och kursintyg

Kursen avslutas med en examination. Här svarar du på ett antal slumpmässiga flervalsfrågor. Svarar du fel får du en hänvisning som berättar vilken del av kursen som du behöver repetera. När du klarat testet får du ett kursintyg som kan printas ut. 

Programpunkter

 

 • Vad är en handling?
 • När blir en handling ”allmän”?
 • Diarieföring och hantering av allmänna handlingar
 • Skillnader och likheter mellan en ”allmän” och en ”offentlig” handling och gallring av allmänna handlingar
 • Vad innebär sekretess?
 • Olika slag av sekretessregler
 • Materiella sekretessregler för myndigheter generellt och för socialtjänsten specifikt
 • Sekretessbrytande bestämmelser
 • Utlämnande av allmän handling
 • Praktisk hantering av utlämnande av handling och uppgifter
 • Sammanfattande beskrivning av hantering av en begäran om att få ut en handling
Lars Clevesköld

Manus och föreläsare

Lars Clevesköld F.d. hovrättsråd, Hovrätten Skåne och Blekinge

Tillgängliga kursupplägg

Beställ din webbkurs här

Beställ din webbkurs här

ca 2 h Webbkurs stacks 1200 kr

Kurs: Webbkurs Offentlighet och sekretess inom socialtjänsten

1. Deltagare

2. Företagsinformation

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Abonnemang till flera

Abonnemang till flera

ca 2 h Webbkurs

Kurs: Webbkurs Offentlighet och sekretess inom socialtjänsten

Fyll i dina uppgifter och ange i meddelande fältet hur många platser till webbkursen du önskar så återkommer vi så snart som möjligt.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Socialnet

  Tjänsten för dig som arbetar med socialtjänstfrågor inom offentlig eller privat verksamhet.
 • JP Serveringstillståndsnet

  Tjänsten för dig som arbetar som alkoholhandläggare eller ansvarar för alkoholrelaterade frågor.
 • JP RättsfallsnetBistånd SoL

  JP Rättsfallsnet–Bistånd SoL ger dig till tillgång till alla domar på området.

Nyheter

Hör vår rådgivare och jurist Gustaf von Essen svara på frågan.

10 jun 2022

Från och med den 1 juni 2022 gäller inte längre Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2020:46) om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin. 

9 jun 2022

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om ändringar i ett par lagar som gäller vård av unga, framför allt i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2022.

9 jun 2022