Kurs

Nya bestämmelser i LSS – en uppdatering

Nya bestämmelser i LSS – en uppdatering

Om kursen

Denna kurs är en uppdatering om nya bestämmelser i LSS, från den 1 januari 2023, där du får en redogörelse för nyheterna enligt två propositioner;

Propositionen 2021/22:214

Stärkt rätt till personlig assistans – grundläggande behov för personer som har en psykisk funktionsnedsättning och ökad rättssäkerhet för barn

Proposition 2021/22:244

Stärkt rätt till personlig assistans vid behov av egenvård

För vem passar kursen?

Kursen riktar sig till alla som arbetar med tillämpningen av LSS i allmänhet och personlig assistans i synnerhet.

Endast grundläggande förkunskaper krävs då kursen ska ses som en uppdateringskurs om den senaste lagändringen.

Kursens innehåll

  • Det nya grundläggande behovet i 9 a § första stycket 6 p. LSS
  • Det nya grundläggande behovet i 9 a § första stycket 7 p. LSS
  • Kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser och övriga nyheter i 9 a § LSS
  • Föräldraavdrag 9 f § LSS
  • 9 b och g §§
  • Egenvårdslagen

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Socialnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Natalie Glotz Stade

Kursledare

Natalie Glotz Stade Rådgivare, jurist

Natalie Glotz Stade är jurist och arbetar med juridisk rådgivning på JP Infonet. Hon håller även kurser inom socialrätt, kurser inom skoljuridik och kurser inom offentlig förvaltning.

Tillgängliga kursupplägg

Anmäl intresse

Anmäl intresse

Livesänd/på plats

Kurs: Nya bestämmelser i LSS – en uppdatering

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när det finns ett datum för kursen.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

För att stärka anhörigperspektivet i socialtjänsten och hälso- och sjukvården har Socialstyrelsen nu publicerat två nya kunskapsstöd.

13 nov 2023

I förslaget föreslås bland annat att barns rättigheter stärks så att de får sina egna behov tillgodosedda och inte bara ses som medföljande till den vuxne som flytt till det skyddade boendet.

13 nov 2023

Det kommer kammarrätten fram till i ett nytt mål. Ta del av domsreferat med kommentar.

13 nov 2023