Kurs

Äldreomsorgen – effektiv handläggning och nyheter

Äldreomsorgen – effektiv handläggning och nyheter

Om kursen

Äldreomsorgens brukare är inte en homogen grupp. Hur hanterar man mångfacetterade sociala problem som missbruk och psykisk ohälsa inom målgruppen äldre? Hur ser samarbetet ut med andra huvudmän till exempel psykiatrin och samarbetet med övrig socialtjänst?

Kursen behandlar den legala ramen och den praktiska handläggningen, från att ett ärende aktualiseras till att genomförandet av en insats verkställs. Innehållet bygger i huvudsak på lagstiftning och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, samt relevanta JO-uttalanden och rättsfall.

Kursen har sitt fokus på den juridiska ramen i förhållande till socialt utredningsarbete inom äldreomsorgen ges en större förståelse för sambandet mellan arbetet och det regelverket som styr.

Hur kan handläggningen inom äldreomsorgen effektiveras genom förenklad handläggning? Vad innebär biståndsbedömt trygghetsboende i förhållande till vård- och omsorgsboende? Hur hanterar kommunerna parboendegarantin? Hur hanterar man den psykiska ohälsan bland äldre? Vad innebär äldres ökade alkoholkonsumtion för behov av sociala insatser? Vi kommer att lyfta aktuella frågor för äldreomsorgen.

Kursen vänder sig till dig som är handläggare eller operativ chef inom beslutsfattande myndighet för äldreomsorgen.

Programpunkter

 

 • Den legala ramen för biståndshandläggning
 • Socialtjänstlagen som ramlag. Möjligheter eller svårigheter?
 • Äldreomsorgen i fokus i översynen av SoL SOU 2020:47
 • Skälighetsbegreppet i lagstiftningen
 • Äldreomsorgens utmaningar utifrån regeringens kvalitetsplan om framtidens äldreomsorg (Skr 2017/18:280)
 • Effektiv handläggningsprocess
 • Missbruk och psykisk ohälsa bland äldre
 • Socialtjänstens yttersta ansvar
 • Samverkan med andra huvudmän
 • Ansvar mellan kommuner
 • Egenvård

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Socialnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Omdöme om kursen (4,6/5)

Omdöme om kursen (4,6)

Baseras på 10 kursdeltagare

Så här tycker tidigare deltagare

 • "Bra, sakligt, kunnig föreläsare." Marie Näsman Engberg Biståndshandläggare Nordanstigs kommun

 • "Jättebra kurs. Mycket tydligt." Martina Kern Operativ chef Assistansporten hemtjänst AB

Beatrice Nordebrink

Kursledare

Beatrice Nordebrink Socionom och jurist, Nordebrink konsult AB

Bea Nordebrink har lång erfarenhet från socialtjänsten och dubbla kompetenser som socionom och jurist. Tidigare har Bea haft anställningar i kommuner som handläggare och chef på olika nivåer. Hon arbetar för närvarande med olika uppdrag som rättslig rådgivare inom socialrätt med inriktning mot LSS och har också uppdrag som stadsjurist. Hos JP Infonet håller hon utbildning inom socialrätt.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:30 Livesänd Antal platser stacks 3250 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Äldreomsorgen – effektiv handläggning och nyheter

Tillfälle: den 10 mars 2023 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Äldreomsorgen – effektiv handläggning och nyheter

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:30 Livesänd Antal platser stacks 3250 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Äldreomsorgen – effektiv handläggning och nyheter

Tillfälle: den 12 september 2023 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Äldreomsorgen – effektiv handläggning och nyheter

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Socialnet

  Tjänsten för dig som arbetar med socialtjänstfrågor inom offentlig eller privat verksamhet.
 • JP Serveringstillståndsnet

  Tjänsten för dig som arbetar som alkoholhandläggare eller ansvarar för alkoholrelaterade frågor.
 • JP RättsfallsnetBistånd SoL

  JP Rättsfallsnet–Bistånd SoL ger dig till tillgång till alla domar på området.

Nyheter

Brottsoffermyndighetens roll som informations- och kunskapscentrum på brottsofferområdet förstärks i och med ökade anslag och nya regeringsuppdrag.

24 jan 2023

Ny rapport från IVO visar att flickor på SiS särskilda ungdomshem utsätts för hot, kränkningar, våld och otillåtna tvångsåtgärder på sina boenden.

24 jan 2023

Syftet är att förbättra och förenkla kommunikationen mellan vårdgivare och omsorgsgivare och därmed förbättra vården till och insatserna för den enskilde.

19 jan 2023