Kurs - Äldreomsorg - juridik och metodik

Äldreomsorgens brukare är inte en homogen grupp. Hur hanterar man mångfacetterade sociala problem som missbruk och psykisk ohälsa inom målgruppen äldre? Hur ser samarbetet ut med andra huvudmän t ex psykiatrin och samarbetet med övrig socialtjänst?

Kursen behandlar den legala ramen och den praktiska handläggningen, från att ett ärende aktualiseras till att genomförandet av en insats verkställs. Innehållet bygger i huvudsak på lagstiftning och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, samt relevanta JO-uttalanden och rättsfall.

Kursen har sitt fokus på den juridiska ramen i förhållande till socialt utredningsarbete inom äldreomsorgen ges en större förståelse för sambandet mellan arbetet och det regelverket som styr.

Utifrån socialnämndens uppdrag går vi igenom olika fiktiva ärenden alternativt avidentifierade ärenden som deltagarna har skickat in innan kurstillfället. Vi går igenom den juridiska processen i förhållande till socialt utredningsarbete. Vi tittar på handläggningsprocessen, anmälan, ansökan, utredning och beslut samt överklagande. I samband med det fokuserar vi också på grunderna för medborgarnas rättssäkerhet och myndigheters serviceskyldighet.

Kursen vänder sig till dig som är handläggare eller operativ chef inom beslutsfattande myndighet för äldreomsorgen.

Det här är en av våra kurser inom sociarätt.

Kursledare

Beatrice Nordebrink

Socionom och jurist, Nordebrink konsult AB

Bea Nordebrink har lång erfarenhet från socialtjänsten och dubbla kompetenser som socionom och jurist. Tidigare har Bea haft anställningar i kommuner som handläggare och chef på olika nivåer. Hon arbetar för närvarande med olika uppdrag som rättslig rådgivare inom socialrätt med inriktning mot LSS och har också uppdrag som stadsjurist. Hos JP Infonet håller hon utbildning inom socialrätt.

Programpunkter för utbildningen

  • Inledning
  • Socialtjänstlagen som ramlag. Möjligheter eller svårigheter?
  • Skälighetsbegreppet i lagstiftningen
  • Äldreomsorgens utmaningar
  • Missbruk och psykisk ohälsa bland äldre
  • Socialtjänst och övriga huvudmäns samarbete
  • Effektiv handläggningsprocess

KONTAKT

Har du frågor om kursen Äldreomsorg - juridik och metodik eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom socialrätt, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se  08-120 99 000

Så här tycker tidigare deltagare

"Bra, sakligt, kunnig föreläsare."

Marie Näsman Engberg, Biståndshandläggare - Nordanstigs kommun

"Jättebra kurs. Mycket tydligt."

Martina Kern, Operativ chef - Assistansporten hemtjänst AB