Kurs – Äldreomsorgen – effektiv handläggning och nyheter

Äldreomsorgens brukare är inte en homogen grupp. Hur hanterar man mångfacetterade sociala problem som missbruk och psykisk ohälsa inom målgruppen äldre? Hur ser samarbetet ut med andra huvudmän till exempel psykiatrin och samarbetet med övrig socialtjänst?

Kursen behandlar den legala ramen och den praktiska handläggningen, från att ett ärende aktualiseras till att genomförandet av en insats verkställs. Innehållet bygger i huvudsak på lagstiftning och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, samt relevanta JO-uttalanden och rättsfall.

Kursen har sitt fokus på den juridiska ramen i förhållande till socialt utredningsarbete inom äldreomsorgen ges en större förståelse för sambandet mellan arbetet och det regelverket som styr.

Hur kan handläggningen inom äldreomsorgen effektiveras genom förenklad handläggning? Vad innebär biståndsbedömt trygghetsboende i förhållande till vård- och omsorgsboende? Hur hanterar kommunerna parboendegarantin? Hur hanterar man den psykiska ohälsan bland äldre? Vad innebär äldres ökade alkoholkonsumtion för behov av sociala insatser? Vi kommer att lyfta aktuella frågor för äldreomsorgen.

Kursen vänder sig till dig som är handläggare eller operativ chef inom beslutsfattande myndighet för äldreomsorgen.

Kursledare

Beatrice Nordebrink

Socionom och jurist, Nordebrink konsult AB

Bea Nordebrink har lång erfarenhet från socialtjänsten och dubbla kompetenser som socionom och jurist. Tidigare har Bea haft anställningar i kommuner som handläggare och chef på olika nivåer. Hon arbetar för närvarande med olika uppdrag som rättslig rådgivare inom socialrätt med inriktning mot LSS och har också uppdrag som stadsjurist. Hos JP Infonet håller hon utbildning inom socialrätt.

Programpunkter för utbildningen

 • Den legala ramen för biståndshandläggning
 • Socialtjänstlagen som ramlag. Möjligheter eller svårigheter?
 • Äldreomsorgen i fokus i översynen av SoL SOU 2020:47
 • Skälighetsbegreppet i lagstiftningen
 • Äldreomsorgens utmaningar utifrån regeringens kvalitetsplan om framtidens äldreomsorg (Skr 2017/18:280)
 • Effektiv handläggningsprocess
 • Missbruk och psykisk ohälsa bland äldre
 • Socialtjänstens yttersta ansvar
 • Samverkan med andra huvudmän
 • Ansvar mellan kommuner
 • Egenvård

Så här tycker tidigare deltagare

"Bra, sakligt, kunnig föreläsare."

Marie Näsman Engberg, Biståndshandläggare - Nordanstigs kommun

"Jättebra kurs. Mycket tydligt."

Martina Kern, Operativ chef - Assistansporten hemtjänst AB