Kurs

Skolskjuts i praktiken

Skolskjuts i praktiken

Om kursen

Ansvaret för skolskjuts är reglerat i skollagen och i viss förordningstext men regelverket är ganska allmänt hållet och lämnar stort utrymme för bedömningar i det enskilda fallet. I princip alla kommuner har elever som utnyttjar skolskjuts, antingen anordnad i kommunens regi eller utförd av någon annan.

Vid skolskjuts aktualiseras även regler om bland annat skolans ansvar att förhindra kränkande behandling samt tillsynsansvaret över barnen. Genom 2010 års skollag utökades rätten till skolskjuts till att i vissa fall gälla elever vid fristående skolor och elever som valt annan kommunal skola än de ursprungligen placerats i.

Vid kursen Skolskjuts i praktiken görs en genomgång av regelverket kring skolskjuts med fokus på frågor som är viktiga och aktuella i praktiken för de som arbetar med skolskjuts.

Kursen vänder sig till kommunens handläggare av skolskjutsfrågor och enhetschefer samt andra som arbetar med eller har intresse för dessa frågor.

Programpunkter 

 

 • Hur ska kommunernas prövning av rätten till skolskjuts gå till?
 • Hur ska de olika förutsättningarna för rätt till skolskjuts enligt skollagen bedömas?
 • Trafiksäkerhetsfrågor
 • Vilket ansvar har skolan för vad som händer på och i anslutning till skolskjutsen?
 • Vilka förändringar innebär 2010 års skollag när det gäller rätten till skolskjuts?
 • Aktuell praxis kommer tas upp och det kommer finnas gott om utrymme att ställa frågor

Omdöme om kursen (5/5)

Omdöme om kursen (5)

Baseras på 5 kursdeltagare

Deltagarkommentarer från tidigare kurstillfälle

 • Nyttig och konkret information förankrad i praxis och rättsfall. Bra! Sofia Olsson Nämndsekreterare Partille kommun

 • Mycket lärorikt, bra faktaunderlag samt bra svar vid frågor/diskussioner. Åsa Ahlgren Peteo Huvudman Olympica

 • Riktigt bra utbildning med bästa föreläsaren och rikligt med exempel och tid för frågor. Vasiliki Letsiou Utredare Sollentuna kommun

 • Stort tack för kanonbra utbildning. Jag är ny i den här rollen och det var verkligen ett mycket bra sätt för mig att få en inblick i hur komplicerad den här rollen faktiskt kan vara. Så många olika variabler som spelar in när man ska fatta beslut i de här frågorna. Nina Daniel Ceihagen Skoladministratör Skurups kommun

Mikael Hellstadius

Kursledare

Mikael Hellstadius Skoljuridisk expert och konsult

Mikael Hellstadius har arbetat som opolitisk tjänsteman på Utbildningsdepartementet i tio år. Han håller utbildning inom skoljuridik och skriver för JP Skolnet

Tillgängliga kursupplägg

Anmäl intresse

Anmäl intresse

Livesänd/på plats

Kurs: Skolskjuts i praktiken

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när det finns ett datum för kursen.

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Skolnet

  Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
 • Rådgivning inom skola

  Har du svårigheter med frågor inom skoljuridik som till exempel dokumentation, förelägganden eller överklaganden? Låt våra jurister hjälpa till!
 • JP RättsfallsnetSkolskjuts

  JP Rättsfallsnet–Skolskjuts ger dig till tillgång till alla domar om skolskjuts.