Kurs

Skolskjuts i praktiken

Skolskjuts i praktiken

Om kursen

Ansvaret för skolskjuts är reglerat i skollagen och i viss förordningstext men regelverket är ganska allmänt hållet och lämnar stort utrymme för bedömningar i det enskilda fallet. I princip alla kommuner har elever som utnyttjar skolskjuts, antingen anordnad i kommunens regi eller utförd av någon annan.

Vid skolskjuts aktualiseras även regler om bland annat skolans ansvar att förhindra kränkande behandling samt tillsynsansvaret över barnen. Genom 2010 års skollag utökades rätten till skolskjuts till att i vissa fall gälla elever vid fristående skolor och elever som valt annan kommunal skola än de ursprungligen placerats i.

I kursen görs en genomgång av regelverket kring skolskjuts med fokus på frågor som är viktiga och aktuella i praktiken för de som arbetar med skolskjuts.

För vem passar kursen?

Kursen vänder sig till kommunens handläggare av skolskjutsfrågor och enhetschefer samt andra som arbetar med eller har intresse för dessa frågor.

Programpunkter 

 • Hur ska kommunernas prövning av rätten till skolskjuts gå till?
 • Hur ska de olika förutsättningarna för rätt till skolskjuts enligt skollagen bedömas?
 • Trafiksäkerhetsfrågor
 • Vilket ansvar har skolan för vad som händer på och i anslutning till skolskjutsen?
 • Vilka förändringar innebär 2010 års skollag när det gäller rätten till skolskjuts?
 • Aktuell praxis kommer tas upp och det kommer finnas gott om utrymme att ställa frågor

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Skolnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Omdöme om kursen (5/5)

Omdöme om kursen (5)

Baseras på 5 kursdeltagare

Deltagarkommentarer från tidigare kurstillfälle

 • Nyttig och konkret information förankrad i praxis och rättsfall. Bra! Sofia Olsson Nämndsekreterare Partille kommun

 • Mycket lärorikt, bra faktaunderlag samt bra svar vid frågor/diskussioner. Åsa Ahlgren Peteo Huvudman Olympica

 • Riktigt bra utbildning med bästa föreläsaren och rikligt med exempel och tid för frågor. Vasiliki Letsiou Utredare Sollentuna kommun

 • Stort tack för kanonbra utbildning. Jag är ny i den här rollen och det var verkligen ett mycket bra sätt för mig att få en inblick i hur komplicerad den här rollen faktiskt kan vara. Så många olika variabler som spelar in när man ska fatta beslut i de här frågorna. Nina Daniel Ceihagen Skoladministratör Skurups kommun

Frida Ericmats Rutgersson

Kursledare

Frida Ericmats Rutgersson Chef för Enheten för myndighetsutövning vid utbildningsförvaltningen i Sollentuna kommun

Frida har tidigare arbetat både på Skolverket och Skolinspektionen. Hon har även varit sekreterare i statliga utredningar på skolans område. Frida skriver lagkommentarer till skollagen på JP skolnet tillsammans med Mikael Hellstadius.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-14:30 Livesänd Antal platser stacks 3450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Skolskjuts i praktiken

Tillfälle: den 5 september 2024 09:30-14:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Skolskjuts i praktiken

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Skolnet

  Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
 • JP RättsfallsnetSekretess

  JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
 • JP RättsfallsnetSkola

  JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Elever i gymnasieskolan som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning utan krav på att eleven har förkunskaper i språket.

28 nov 2023

Vår skoljurist Jonathan Rabenius svarar på frågan.

23 nov 2023

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att ta fram allmänna råd eller rekommendationer om val och användning av lärverktyg i undervisningen.

23 nov 2023