Kurs

Skolbetyget och betygsättning

Skolbetyget och betygsättning

Om kursen

Kursen ger dig de legala ramarna som gäller betyg och betygssättning i den svenska skolan. Vi går igenom formerna för betyg, det praktiska hantverket att sätta betyg, genomgång av ansvar samt Skolverkets föreskrifter och praktiska råd med mera.

2010 års skollag innebar stora förändringar och förtydliganden av reglerna kring bedömning och betygssättning – inte minst vad gäller betygsskalan, betygssättning från årskurs 6 och lärarlegitimering. Tillräckliga kunskaper i ämnet måste finnas på skolan och det är skolledningens ansvar att se till att kunskapen finns hos dem som sätter betyg.

Kursen Skolbetyget och betygsättning innehåller en genomgång av alla relevanta bestämmelser i skollagen, skolförordningen och nya gymnasieförordningen med fokus på de övergripande bestämmelserna om rektorers och lärares ansvar vid bedömning och betygssättning.

Dagen ger också en inblick i det praktiska arbetet med studieplaner, bedömning och betygsättning och hur man kommunicerar elevens kunskaper, arbete och måluppfyllelse utifrån kursplaner och betygskriterier. Även frågan om studieintyg och validering inom vuxenutbildningen kommer att beröras. Kursen innehåller vissa praktiska moment och övningar.

Kursen riktar sig till i första hand rektorer, skolchefer och verksamhetschefer men passar även för lärare inom grund- och gymnasieskola samt i vuxenutbildning. Underlaget fokuserar främst på grundskola och gymnasium men täcker även särskolan och andra skolformer.

Programpunkter 

 

 • Behöriga/obehöriga lärare (behörighetsförordning, lärarbrist, anställning av obehöriga med mera)
 • Huvudmannens/rektorns/lärarens respektive roller och ansvar i betygsättningen
 • Betygsättning av flera lärare
 • Ändring av betyg
 • Så kallade betygsvarningar
 • Betygsättning för elever som byter skola
 • Betygsättning för placerade barn.
 • Elevens utveckling (IUP med mera)
 • Bedömningsstöd
 • Formativ/ summativ betygssättning
 • Nationella prov och deras inverkan på betygsättningen
 • Betygsstegen B och D
 • Betygsättning inom fjärr- och distansundervisning
 • Lovskolan och betygsättningen
 • Annan ny och eventuellt kommande lagstiftning

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Skolnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Omdöme om kursen (5/5)

Omdöme om kursen (5)

Baseras på 9 kursdeltagare

Tommy Nilsson

Kursledare

Tommy Nilsson Kvalitetstrateg/sakkunnig

Tommy Nilsson är gymnasielärare, samhällsvetare och statsvetare. Förutom tiden i läraryrket har han varit handläggare och utredare på Skolverket och Skolinspektionen samt utredare och kvalitetsstrateg på kommunala förvaltningar. Tommy håller utbildning inom skoljuridik för JP Utbildning och skriver för JP Skolnet.

Erbjudande

Tillgängliga kursupplägg

Anmäl intresse

Anmäl intresse

Livesänd/på plats

Kurs: Skolbetyget och betygsättning

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när det finns ett datum för kursen.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Skolnet

  Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
 • JP RättsfallsnetSekretess

  JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
 • JP RättsfallsnetSkola

  JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Vår skoljurist Maria Bjurhom svarar på frågan. 

3 jun 2022

Vår skoljurist Maria Bjurholm förklarar hur det ligger till.

3 jun 2022

Vart femte barn har blivit kallad för elaka saker eller blivit retad upprepade gånger i skolan. Det visar Rädda Barnens nya undersökning Ung röst med nästan 8 000 svarande barn.

3 jun 2022