Kurs

VA-rättens grunder och regleringar

VA-rättens grunder och regleringar

Om kursen

Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, vattentjänstlagen, är en så kallad speciallag. Detta innebär att när en fråga är reglerad i vattentjänstlagen gäller dessa regler före allmänna lagar som kommunallagen eller skadeståndslagen.

Vattentjänstlagen ställer krav på VA-huvudmannen kring vad han eller hon ska ordna och sköta, men även på fastighetsägarna. Dessa är skyldiga att använda anläggningen enligt huvudmannens föreskrifter så att den inte skadas. Den som inte lever upp till sina förpliktelser kan bli skadeståndsskyldig. Det gäller både huvudmännen och fastighetsägarna.

Denna kurs behandlar de väsentliga delarna av vattentjänstlagen och framställer den betydelse vattentjänstlagen har för samhällets planering samt byggande. Ofta är kommunalt VA en förutsättning för utbyggnad av bostadsområden och omvandling av äldre sommarstugeområden till permanentbostäder. Vid sidan av hälsoskyddet har även miljöfrågorna kommit att spela en alltmer framträdande roll i VA-sammanhang.

Kursledare är Stefan Rubenson. Stefan har lång erfarenhet av VA-juridik och har bland annat varit ordförande för Statens VA-nämnd.

Programpunkter

 • Kommunens skyldigheter att inrätta vatten och avlopp
 • VA-frågor i den kommunala planeringen
 • Miljöfrågor i VA-sammanhang
 • Dagvatten
 • Vattentjänstplanering
 • Gränserna för kommunens utbyggnadsskyldigheter
 • Skyldighet för fastighetsägarna att betala avgifter
 • Skadeståndsskyldighet för VA-huvudmannen
 • Skadeståndsskyldighet för fastighetsägarna

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Miljönet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Stefan Rubenson

Kursledare

Stefan Rubenson Jurist och miljörättsexpert, Senior Advisor

Stefan Rubenson har tidigare varit ordförande i Statens Va-nämnd och chef för Miljödepartementets rättsenhet med ansvar för lagstiftningsarbetet av miljöbalken. Håller utbildning inom miljörätt och skriver för JP Miljönet och JP Samhällsbyggnadsnet.

Tillgängliga kursupplägg

Kurs i Göteborg

Kurs i Göteborg

09:30-15:30 Göteborg Antal platser stacks 6750 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: VA-rättens grunder och regleringar

Tillfälle: den 26 maj 2023 09:30-15:30 i Göteborg

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: VA-rättens grunder och regleringar

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom miljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Miljönet

  Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.
 • JP Djurnet

  Tjänsten för dig som arbetar med djurfrågor på t.ex. en länsstyrelse eller i privat verksamhet.
 • JP RättsfallsnetMark och miljö

  Vår tjänst JP Rättsfallsnet—Mark och miljö innehåller alla domar från mark- och miljödomstolarna, från samtliga instanser.

Nyheter

En kvinna åtalades för att i annonser på internet ha salufört hundar i strid mot ett förbud då hon genom formuleringar och bifogade fotografier angett att hundarna hade ett särskilt nära släktskap med varg. Tingsrätten dömer kvinnan för samtliga åtalade gärningar.

16 jan 2023

I den här analysen studerar vår miljörättsjurist John Woivalin intressekonflikter till havs mellan vindkraften och Försvarsmakten. 

22 dec 2022

I den här analysen studerar vår miljörättsjurist John Woivalin ett nytt MMD-mål utifrån den uppdaterade artskyddsförordningen.

22 nov 2022