Logga in

Glömt ditt lösenord?

Kurs

VA-rättens grunder och regleringar

VA-rättens grunder och regleringar

Om kursen

Genom kursen VA-rättens grunder får du en översiktlig och samtidigt ändamålsenlig introduktion till de väsentliga delarna av va-lagstiftningen.

I kursen behandlas sådant som avgiftsskyldighet, skadeståndsansvar och utbyggnadsskyldighet men också va-frågornas roll i samhällsbyggnadsprocessen och betydelse för miljön och hälsoskyddet.

De viktigaste bestämmelserna i lagen om allmänna vattentjänster, miljöbalken samt plan- och bygglagen gås igenom och sätts i sitt sammanhang. I kursen berörs också de nya reglerna i vattentjänstlagen som gäller från den 1 januari 2023, om bland annat vattentjänstplaner.

Kursledare är Stefan Rubenson. Stefan har lång erfarenhet av VA-​juridik och har bland annat varit ordförande för Statens VA-​nämnd.

För vem passar kursen?

Kursen vänder sig till dig som i din yrkesroll kommer i beröring med va-rättsliga frågor och behöver få en överblick av hur reglerna är uppbyggda. Du arbetar med va- eller samhällsplaneringsfrågor vid exempelvis en kommun, tillsynsmyndighet, advokatbyrå eller teknisk konsultfirma.

Programpunkter

  • Vad menas med allmänna vattentjänster?
  • Frågor om avgifter av olika slag – vem är skyldig att betala avgift och för vad?
  • Skadeståndsansvar för kommunen, va-huvudmannen samt fastighetsägaren
  • När är kommunen skyldig att bygga ut vatten och avlopp?
  • Vatten och avlopp i PBL
  • Dagvatten: Vem ansvarar för det?
  • Vattentjänstplaner och andra nyheter i lagstiftningen

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Miljönet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Stefan Rubenson

Kursledare

Stefan Rubenson Jurist och miljörättsexpert, Senior Advisor

Stefan Rubenson har tidigare varit ordförande i Statens Va-nämnd och chef för Miljödepartementets rättsenhet med ansvar för lagstiftningsarbetet av miljöbalken. Håller utbildning inom miljörätt och skriver för JP Miljönet och JP Samhällsbyggnadsnet.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:30 Livesänd Antal platser stacks 6250 kr exklusive moms

Kurs: VA-rättens grunder och regleringar

Tillfälle: den 4 december 2024 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: VA-rättens grunder och regleringar

Se vår integritetspolicy

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs i Stockholm

Kurs i Stockholm

09:30-15:30 Stockholm Antal platser stacks 6750 kr exklusive moms

Kurs: VA-rättens grunder och regleringar

Tillfälle: den 4 december 2024 09:30-15:30 i Stockholm

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: VA-rättens grunder och regleringar

Se vår integritetspolicy

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:30 Livesänd Antal platser stacks 6250 kr exklusive moms

Kurs: VA-rättens grunder och regleringar

Tillfälle: den 21 maj 2025 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: VA-rättens grunder och regleringar

Se vår integritetspolicy

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs i Stockholm

Kurs i Stockholm

09:30-15:30 Stockholm Antal platser stacks 6750 kr exklusive moms

Kurs: VA-rättens grunder och regleringar

Tillfälle: den 21 maj 2025 09:30-15:30 i Stockholm

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: VA-rättens grunder och regleringar

Se vår integritetspolicy

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom miljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Havsbaserad vindkraft
Dagvattenjuridik

Tjänster

Nyheter

Europeiska unionens råd antog i mars ett förslag till direktiv om företags ansvar för deras påverkan på mänskliga rättigheter och miljön. Vi har analyserat förslaget här.

10 apr 2024

I den här analysen förklarar Sara Magnéli hur klimatanpassade avtal kan användas som ett centralt verktyg i klimatomställningen.

9 apr 2024

Regeringen har presenterat sin proposition Energipolitikens långsiktiga inriktning. I denna analys går klimatexperten Mattias Goldmann igenom förslagen och den fortsatta processen.

4 apr 2024