Kurs

VA-rättens grunder och regleringar

VA-rättens grunder och regleringar

Om kursen

Genom kursen VA-rättens grunder får du en översiktlig och samtidigt ändamålsenlig introduktion till de väsentliga delarna av va-lagstiftningen.

I kursen behandlas sådant som avgiftsskyldighet, skadeståndsansvar och utbyggnadsskyldighet men också va-frågornas roll i samhällsbyggnadsprocessen och betydelse för miljön och hälsoskyddet.

De viktigaste bestämmelserna i lagen om allmänna vattentjänster, miljöbalken samt plan- och bygglagen gås igenom och sätts i sitt sammanhang. I kursen berörs också de nya reglerna i vattentjänstlagen som gäller från den 1 januari 2023, om bland annat vattentjänstplaner.

Kursledare är Stefan Rubenson. Stefan har lång erfarenhet av VA-​juridik och har bland annat varit ordförande för Statens VA-​nämnd.

För vem passar kursen?

Kursen vänder sig till dig som i din yrkesroll kommer i beröring med va-rättsliga frågor och behöver få en överblick av hur reglerna är uppbyggda. Du arbetar med va- eller samhällsplaneringsfrågor vid exempelvis en kommun, tillsynsmyndighet, advokatbyrå eller teknisk konsultfirma.

Programpunkter

 • Vad menas med allmänna vattentjänster?
 • Frågor om avgifter av olika slag – vem är skyldig att betala avgift och för vad?
 • Skadeståndsansvar för kommunen, va-huvudmannen samt fastighetsägaren
 • När är kommunen skyldig att bygga ut vatten och avlopp?
 • Vatten och avlopp i PBL
 • Dagvatten: Vem ansvarar för det?
 • Vattentjänstplaner och andra nyheter i lagstiftningen

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Miljönet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Stefan Rubenson

Kursledare

Stefan Rubenson Jurist och miljörättsexpert, Senior Advisor

Stefan Rubenson har tidigare varit ordförande i Statens Va-nämnd och chef för Miljödepartementets rättsenhet med ansvar för lagstiftningsarbetet av miljöbalken. Håller utbildning inom miljörätt och skriver för JP Miljönet och JP Samhällsbyggnadsnet.

Tillgängliga kursupplägg

Anmäl intresse

Anmäl intresse

Livesänd/på plats

Kurs: VA-rättens grunder och regleringar

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när det finns ett datum för kursen.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom miljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Social hyresjuridik
Våtmarken och juridiken

Tjänster

 • JP Miljönet

  Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.
 • JP Djurnet

  Tjänsten för dig som arbetar med djurfrågor på t.ex. en länsstyrelse eller i privat verksamhet.
 • JP RättsfallsnetMark och miljö

  Vår tjänst JP Rättsfallsnet—Mark och miljö innehåller alla domar från mark- och miljödomstolarna, från samtliga instanser.

Nyheter

Vår expert Ingela Sundelin går igenom HD:s dom ”Tjäderspelet i Malsättra” från den 5 april 2023 i mål nr T 538-22, tolkningen av den och gör en kortare analys.

23 nov 2023

Enligt domstolen var björnstammens storlek och sammansättning, bevarandestatus och genetiska status sådan att det inte fanns hinder för att tillåta jakten. 

31 okt 2023