Kurs

En förändrad artskyddsförordning

En förändrad artskyddsförordning

Om kursen

Artskyddet är ett komplext miljörättsligt ämne som ofta uppmärksammas i både media och rättsprocesser. Skyddet har ett starkt syfte men påverkar samtidigt etableringen av betydande näringslivsprojekt, till exempel vindkraftsprojekt.

Artskyddet regleras närmare i den nationella artskyddsförordningen som också genomför artskyddsbestämmelserna från EU-rätten. Den 1 oktober 2022 ändrades artskyddsförordningen, och en av de största förändringarna är begränsningen av förbudet att störa fåglar. Den ändrade lydelsen av artskyddsförordningen väcker också frågan om förändringarna betyder att all avverkning ska tillåtas framöver eller om dispenser fortsättningsvis ska nekas eller beviljas enligt samma bedömningar som tidigare?

Denna halvdagskurs innehåller en överskådlig genomgång av den förändrade artskyddsförordningen, tidigare rättspraxis samt en jämförelse av några utvalda fall i ljuset av den förändrade förordningen. Kursledarna Ingela Sundelin och John Woivalin kommer utförligt att förklara varför ändringen sker, vad den innebär i teorin och vilka praktiska konsekvenser den får.

Målet med kursen är att du som deltagare efter avslutad kurs ska känna till hur den nya artskyddsprocessen går till. Du ska kunna känna dig trygg i att applicera den förändrade artskyddsförordningen i din yrkesroll.

Denna kurs är mycket användbar för dig som exempelvis arbetar på en länsstyrelse och ska hantera frågor enligt artskyddsförordningen. Kursen är dock även nyttig för dig som är verksam hos en myndighet, kommun, intresseorganisation eller som enskild fastighetsägare. Dessutom är kursen högaktuell för dig som arbetar på ett företag som på ett eller annat sätt påverkar olika arter, exempelvis genom vindkraftsprojekt.

Kursen riktar sig till dig som är jurist, advokat, miljökonsult, handläggare eller beslutsfattare som arbetar med artskyddsfrågor. Kursen har en juridisk inriktning, men den passar även dig som är en praktiskt erfaren icke-jurist.

Programpunkter

1. Artskyddsförordningens historia

 • Detta avsnitt fungerar som en ingång till avsnitt 2 nedan. I detta avsnitt kommer vi kortfattat att beskriva artskyddsförordningens ursprung och hur den hänger ihop med EU-rätten.
 • Lite kort om praxisutvecklingen. Några aktuella MÖD-mål som orsakat kontroverser kommer att gås igenom.

2. Förändringen av förordningen

 • Varför ändras artskyddsförordningen nu?
 • Genomgång av förändringarna.

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Miljönet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Ingela Sundelin

Kursledare

Ingela Sundelin Advokat, Hellström Advokatbyrå

Ingela är advokat på Hellström Advokatbyrå med lång erfarenhet från bland annat miljödepartementet och miljödomstolarna.

John Woivalin

Kursledare

John Woivalin Rådgivare, jurist

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:00-12:00 Livesänd Antal platser stacks 3395 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: En förändrad artskyddsförordning

Tillfälle: den 16 maj 2023 09:00-12:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: En förändrad artskyddsförordning

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Kurs i Stockholm

Kurs i Stockholm

09:00-12:00 Stockholm Antal platser stacks 3895 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: En förändrad artskyddsförordning

Tillfälle: den 16 maj 2023 09:00-12:00 i Stockholm

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: En förändrad artskyddsförordning

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom miljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Miljönet

  Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.
 • JP Djurnet

  Tjänsten för dig som arbetar med djurfrågor på t.ex. en länsstyrelse eller i privat verksamhet.
 • JP RättsfallsnetMark och miljö

  Vår tjänst JP Rättsfallsnet—Mark och miljö innehåller alla domar från mark- och miljödomstolarna, från samtliga instanser.

Nyheter

Regeringen har beslutat om en förordning om en andra omgång av elstöd för att stötta hushåll som drabbas av höga elpriser. Den börjar gälla den 27 mars 2023.

14 mar 2023

I ett medialt uppmärksammat mål om en nerfallande meteorits öde i Uppland uppstod frågan om vem som har äganderätten till meteoriten. I denna analys diskuterar vår miljörättsjurist John Woivalin målet.

8 mar 2023

Regeringen har beslutat om utfärdande av lagändringar för anpassning till nya EU-förordningar inom djurläkemedelsområdet. Ändringarna bidrar till en fortsatt ansvarsfull användning av antibiotika och till arbetet mot antimikrobiell resistens. 

10 mar 2023