Kurs

Miljörätt och entreprenad

Miljörätt och entreprenad

Om kursen

Genomförande av ett bygg- och anläggningsprojekt innebär ofta hantering av miljörättsliga krav i form av bland annat tillstånd och anmälningar enligt miljöbalken. Även annan miljörättslig lagstiftning kan påverka genomförandet.

Denna kurs ger övergripande kunskaper om miljörättens mål och krav i form av de allmänna hänsynsreglerna, kraven på tillstånd och anmälningar, skadestånd och ansvar, samt hur detta kan hanteras vid upphandling, i entreprenadkontrakt och under utförande.

Kursen riktar sig till dig som exploatör, teknisk konsult, bygg- och projektledare, beställare, entreprenör eller dig som jurist som behöver grundkunskaper inom miljörätten för att hantera entreprenad. Inga förkunskaper krävs för att kunna delta.

Programpunkter

  • Miljörätt och miljömål
  • De allmänna hänsynsreglerna
  • Förorenade områden och sanering
  • Miljöfarlig verksamhet och masshantering
  • Vattenverksamhet och dagvattenfrågor
  • Art- och biotopskydd, kulturmiljö
  • Miljökrav i upphandling och entreprenadkontrakt
  • Ändringar i utförande
  • Miljöskadestånd
  • Ansvar och delegation

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Fastighetsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Åsa Borgardt

Kursledare

Åsa Borgardt Jurist, Umeå kommun

Åsa Borgardt har lång erfarenhet av miljö- och entreprenadrätt i olika roller, bland annat som advokat på Advokatfirman Åberg & Co, bolagsjurist på Swedavia, NCC och Peab samt länsjurist vid Länsstyrelsen Västerbotten.

Tillgängliga kursupplägg

Anmäl intresse

Anmäl intresse

Livesänd/på plats

Kurs: Miljörätt och entreprenad

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när det finns ett datum för kursen.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom fastighetsrätt och samhällsplanering:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Avfallslagstiftningen
Våtmarken och juridiken

Tjänster

Nyheter

Giltighetstiden för regleringen av tidsbegränsat bygglov för nybyggnad för bostadsändamål och tillhörande åtgärder förlängs.

18 apr 2023

Ett brev från kund till entreprenör ansågs inte utgöra ett skadeståndskrav enligt 8 kap. 20 § försäkringsavtalslagen. Det fastställer Högsta domstolen.

18 apr 2023

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i jordförvärvslagen. De nya reglerna föreslås börja gälla den 15 april 2023

9 mar 2023