Kurs

Miljörätt och entreprenad

Miljörätt och entreprenad

Om kursen

Genomförande av ett bygg- och anläggningsprojekt innebär ofta hantering av miljörättsliga krav i form av bland annat tillstånd och anmälningar enligt miljöbalken. Även annan miljörättslig lagstiftning kan påverka genomförandet.

Denna kurs ger övergripande kunskaper om miljörättens mål och krav i form av de allmänna hänsynsreglerna, kraven på tillstånd och anmälningar, skadestånd och ansvar, samt hur detta kan hanteras vid upphandling, i entreprenadkontrakt och under utförande.

För vem passar kursen?

Kursen riktar sig till dig som exploatör, teknisk konsult, bygg- och projektledare, beställare, entreprenör eller dig som jurist som behöver grundkunskaper inom miljörätten för att hantera entreprenad. Inga förkunskaper krävs för att kunna delta.

Programpunkter

  • Miljörätt och miljömål
  • De allmänna hänsynsreglerna
  • Förorenade områden och sanering
  • Miljöfarlig verksamhet och masshantering
  • Vattenverksamhet och dagvattenfrågor
  • Art- och biotopskydd, kulturmiljö
  • Miljökrav i upphandling och entreprenadkontrakt
  • Ändringar i utförande
  • Miljöskadestånd
  • Ansvar och delegation

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Fastighetsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Åsa Borgardt

Kursledare

Åsa Borgardt Jurist, Umeå kommun

Åsa Borgardt har lång erfarenhet av miljö- och entreprenadrätt i olika roller, bland annat som advokat på Advokatfirman Åberg & Co, bolagsjurist på Swedavia, NCC och Peab samt länsjurist vid Länsstyrelsen Västerbotten.

Tillgängliga kursupplägg

Anmäl intresse

Anmäl intresse

Livesänd/på plats

Kurs: Miljörätt och entreprenad

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när det finns ett datum för kursen.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom fastighetsrätt och samhällsplanering:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

MSB har beslutat att översvämningarna som drabbat flera delar av Sverige i samband med ovädret Hans och efterföljande nederbörd ska utredas.

29 aug 2023

Vilket ansvar har hyresgästen när någon annan, som hyresgästen svarar för, orsakar störningar i boendet, till exempel i form av en skjutning? Vår expert Bob Nilsson Hjorth diskuterar här frågan utifrån ett nytt avgörande från Svea hovrätt.

13 jun 2023

Inom planområdet förekommer flera skyddade fladdermusarter och utredningen visar inte att exploateringen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos fladdermusarternas bestånd.

13 jun 2023