Webbkurs

Lojalitetsplikt för offentlig sektor

Lojalitetsplikt för offentlig sektor

Om kursen

Hur påverkas lojaliteten på arbetsplatsen av den allt mer föränderliga arbetsmarknaden? Vilka skyldigheter och rättigheter har den anställde gentemot sin arbetsgivare? Och vad händer när förutsättningarna i arbetet påverkas av till exempel en pandemi? 

Ja, lojalitetsplikten är både ett omfattande och komplext ämne. Trots att det inte finns någon lagstadgad lojalitetsplikt så kan flera lagar bli aktuella när man utforskar lojalitetspliktens gränser. 

I den här webbkursen riktar vi oss till dig som jobbar inom offentlig sektor som chef, skyddsombud, facklig ombudsman eller inom HR. Syftet är att ge dig de juridiska verktygen för att förebygga illojalt beteende på arbetsplatsen. Du får också vägledning i vad man ska göra om skadan redan är skedd. För att tillgodogöra dig kursens innehåll krävs att du har grundläggande förkunskaper i arbetsrätt.

Vi besvarar bland annat frågor om hur man ska agera om någon bryter mot lojalitetsplikten. Hur man hanterar lojalitetsplikten i förhållande till yttrandefriheten och andra grundlagsskyddade rättigheter samt vilken betydelse visselblåsarlagen har. 

Kursen fokuserar främst på arbetstagares lojalitetsplikt i förhållande till sin arbetsgivare. Arbetsgivarens lojalitetsplikt gentemot arbetstagaren och lojalitetsplikten kollegor emellan berörs endast kort. Den kollektiva arbetsrätten, det vill säga den som handlar om kollektivavtal och arbetstagarorganisationers inflytande kommer inte beröras utan här hänvisar vi till webbkurserna Arbetsrätt bas 1 och 2

Kursen är praktiskt orienterad och tar upp och förklarar verkliga fall. Dessutom avslutas varje avsnitt med en sammanfattande checklista. 


E-learning på dina villkor

Du genomför kursen i ditt eget tempo vid datorn, surfplattan eller mobilen. I kursen finns flera fördjupningar där vi tittar närmare på olika situationer som påverkar lojalitetsplikten och som är relevanta för dig som hanterar anställda i din yrkesroll. Du får också tillgång till det rättsliga material som tas upp i kursen.


Examination och kursintyg


I slutet av kursen gör du ett test där du svarar på ett antal flervalsfrågor. När du klarat testet får du ett kursintyg.

Programpunkter • Vad innebär lojalitetsplikten?
 • Yttrandefrihet och kritikrätt 
 • Tystnadsplikt och hemligheter 
 • Bisysslor
 • Lojalitetsplikt efter avslutad anställning 
Jessica Deinoff

Manus och föreläsare

Jessica Deinoff Redaktionschef, jurist

Jessica Deinoff är jurist med inriktning på arbetsrätt och arbetsmiljö. Jessica har varit på JP Infonet sedan 2006 och har bland annat publicerat en lagkommentar till lagen om anställningsskydd, LAS. Jessica har tidigare arbetat som redaktör på Thomson Fakta.

Tillgängliga kursupplägg

Beställ din webbkurs här - du får 1 plats i 1 månad från köpdatum

Beställ din webbkurs här - du får 1 plats i 1 månad från köpdatum

ca 2 h Webbkurs stacks 1200 kr

Kurs: Webbkurs Lojalitetsplikt för offentlig sektor

1. Deltagare

2. Företagsinformation

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Abonnemang till flera

Abonnemang till flera

ca 2 h Webbkurs

Kurs: Webbkurs Lojalitetsplikt för offentlig sektor

Fyll i dina uppgifter och ange i meddelande fältet hur många platser till webbkursen du önskar så återkommer vi så snart som möjligt.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Arbetsmiljönet

  Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
 • JP Arbetsrättsnet

  Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
 • JP LaglistaArbetsmiljö

  Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

Vår expert Martina Axmin redogör för förändringarna i sjukförsäkringen i denna analys.

5 dec 2022

Vår arbetsrättsjurist Emma Stéen svarar på frågan.

2 dec 2022

Riksdagen sa ja till förslaget om att en arbetskraftsinvandrare ska ha en god försörjning genom sin anställning för att få ett arbetstillstånd beviljat.

2 dec 2022