Kundanpassad utbildning – Offentlighet, sekretess och allmän förvaltningsrätt

Söker din verksamhet kompetensutveckling inom offentlighet, sekretess och allmän förvaltningsrätt? Vi erbjuder kundanpassad utbildning som ger er den kunskap som ni behöver för att kunna arbeta rättssäkert och fatta korrekta beslut.

Allman_forvaltningsratt_samt_offentlighet_och_sekretess_kundanpassad_utbildning_16x9.jpg

Syftet med utbildningen är att ge dig och dina kollegor grundläggande kunskaper i allmän förvaltningsrätt och/eller reglerna kring offentlighet och sekretess. Föreläsaren kommer att anpassa innehåll och upplägg efter era önskemål och behov.

Förslag till programpunkter – allmän förvaltningsrätt

 • Allmänt om förvaltningslagen (FL) och dess tillämplighet
 • Begreppen förvaltningsmyndighet och myndighetsutövning
 • Rättsliga principer (legalitets-, objektivitets- och proportionalitetsprincipen)
 • Serviceskyldigheten och allmänna krav vid handläggningen
 • Partsinsyn i ärende
 • Nya regler vid försenad handläggning och rätten att framställa ”dröjsmålstalan”
 • Tolkning och översättning
 • Jävsbestämmelser
 • När en handling anses inkommen
 • Beredning av ett ärende (utredningsansvaret, den enskildes rätt att lämna muntliga uppgifter, kommunikations- och dokumentationsskyldigheten)
 • Beslut i ett ärende (vad beslutet ska innehålla och hur det ska meddelas).

Förslag till programpunkter – offentlighet och sekretess

 • Offentlighetsprincipen
 • Vad är en allmän handling?
 • Tillhandahållande av allmänna handlingar (Var? Hur snabbt? Vem har rätt att ta del av allmän handling?)
 • Diarieföring och arkivering
 • Sekretess (begränsningen av allmänna handlingars offentlighet)
 • Sekretessbrytande bestämmelser.

Utbildningen omfattar en heldag och hålls antingen hos er eller i våra lokaler i Stockholm, Helsingborg eller Karlstad. Vill ni hellre gå kursen via videokonferens går det alldeles utmärkt.

Välkommen att kontakta oss för mer information!