Kundanpassad utbildning – Offentlighet, sekretess och allmän förvaltningsrätt

Vi erbjuder kundanpassad utbildning som ger er den kunskap som ni behöver för att kunna arbeta rättssäkert och fatta korrekta beslut.

Allman_forvaltningsratt_samt_offentlighet_och_sekretess_kundanpassad_utbildning_16x9.jpg

Syftet med utbildningen är att ge dig och dina kollegor grundläggande kunskaper i allmän förvaltningsrätt och/eller reglerna kring offentlighet och sekretess. Föreläsaren kommer att anpassa innehåll och upplägg efter era önskemål och behov.

Förslag till programpunkter – allmän förvaltningsrätt

 • Allmänt om förvaltningslagen (FL) och dess tillämplighet
 • Begreppen förvaltningsmyndighet och myndighetsutövning
 • Rättsliga principer (legalitets-, objektivitets- och proportionalitetsprincipen)
 • Serviceskyldigheten och allmänna krav vid handläggningen
 • Partsinsyn i ärende
 • Nya regler vid försenad handläggning och rätten att framställa ”dröjsmålstalan”
 • Tolkning och översättning
 • Jävsbestämmelser
 • När en handling anses inkommen
 • Beredning av ett ärende (utredningsansvaret, den enskildes rätt att lämna muntliga uppgifter, kommunikations- och dokumentationsskyldigheten)
 • Beslut i ett ärende (vad beslutet ska innehålla och hur det ska meddelas).

Förslag till programpunkter – offentlighet och sekretess

 • Offentlighetsprincipen
 • Vad är en allmän handling?
 • Tillhandahållande av allmänna handlingar (Var? Hur snabbt? Vem har rätt att ta del av allmän handling?)
 • Diarieföring och arkivering
 • Sekretess (begränsningen av allmänna handlingars offentlighet)
 • Sekretessbrytande bestämmelser.

Utbildningen omfattar en heldag och hålls antingen hos er eller i våra lokaler i Stockholm, Helsingborg eller Karlstad. Vill ni hellre gå kursen via videokonferens går det alldeles utmärkt.

Välkommen att kontakta oss för mer information!