hammer lagkommentar till lagen om vård av missbrukare i vissa fall

Lagkommentaren är skriven av Carl-Gustaf Tryblom och Caroline Hellström. Kommentaren fokuserar på den praktiska tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till lagen om vård av missbrukare i vissa fall

Socialtjänsten ska aktivt verka för att någon som bland annat missbrukar alkohol eller andra droger får den hjälp och vård som han eller hon behöver. Om den enskildes behov av vård på grund av drogmissbruket inte kan tillgodoses på frivillig väg enligt bestämmelserna i lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) kan det bli aktuellt med tvångsvård om missbruket är allvarligt.

I den här kommentaren behandlas innehållet i de olika paragraferna i LVM. I anslutning till texterna om de olika paragraferna finns det länkar till bland annat Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden, JO-beslut och JP Socialnets analyser som kan vara av intresse för den som ska tillämpa bestämmelserna. 

Författare

Caroline Hellström

Rådman vid Södertälje tingsrätt

Carl-Gustaf Tryblom

F.d. byråchef vid Justitieombudsmannen

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

En kvinnas psykiska ohälsa triggades av hennes hemmiljö, trots det bedömer kammarrätten att hon inte behöver bostad med särskild service enligt SoL.

18 jan 2024

För att stärka anhörigperspektivet i socialtjänsten och hälso- och sjukvården har Socialstyrelsen nu publicerat två nya kunskapsstöd.

13 nov 2023

I förslaget föreslås bland annat att barns rättigheter stärks så att de får sina egna behov tillgodosedda och inte bara ses som medföljande till den vuxne som flytt till det skyddade boendet.

13 nov 2023