hammer lagkommentar till lagen om vård av missbrukare i vissa fall

Lagkommentaren till lagen om vård av missbrukare i vissa fall är skriven av Carl-Gustaf Tryblom och Caroline Hellström. Kommentaren fokuserar på den praktiska tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Kommentar till lagen om vård av missbrukare i vissa fall

Socialtjänsten ska aktivt verka för att någon som bland annat missbrukar alkohol eller andra droger får den hjälp och vård som han eller hon behöver. Om den enskildes behov av vård på grund av drogmissbruket inte kan tillgodoses på frivillig väg enligt bestämmelserna i lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) kan det bli aktuellt med tvångsvård om missbruket är allvarligt.

I den här kommentaren behandlas innehållet i de olika paragraferna i LVM. I anslutning till texterna om de olika paragraferna finns det länkar till bland annat Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden, JO-beslut och JP Socialnets analyser som kan vara av intresse för den som ska tillämpa bestämmelserna. 

Författare

Caroline Hellström

Rådman vid Södertälje tingsrätt

Carl-Gustaf Tryblom

F.d. byråchef vid Justitieombudsmannen

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att samordna och följa upp myndigheters arbete med skyddade personuppgifter.

15 sep 2023

Regeringen ger Läkemedelsverket i uppdrag att genomföra en förstärkt informationsinsats om de skador som kan uppkomma vid boffning.

14 sep 2023

Den som utnyttjar barn och ungdomar i sin brottsliga verksamhet kan dömas till fängelse i upp till fyra år, enligt lagen.

15 sep 2023