hammer lagkommentar till lagen om särskild företrädare för barn

Lagkommentaren är skriven av Carl-Gustaf Tryblom. Kommentaren fokuserar på den praktiska tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna i lagen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Kommentar till lagen om särskild företrädare för barn

En allmän utgångspunkt är att ett barns vårdnadshavare företräder barnet i olika sammanhang. Om vårdnadshavaren är misstänkt för brott mot barnet kan det dock innebära att misstankarna inte kan utredas. Under vissa förutsättningar ska det därför utses en särskild företrädare för barnet. Den särskilde företrädaren ska, i stället för vårdnadshavaren, ta till vara barnets rätt under förundersökningen och en eventuell rättegång. Bestämmelser om den särskilde företrädaren och ärenden om att utse en sådan finns i lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn.  

I den här kommentaren redogörs för hur bestämmelserna i lagen ska förstås och tillämpas.

Författare

Carl-Gustaf Tryblom

F.d. byråchef vid Justitieombudsmannen

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att samordna och följa upp myndigheters arbete med skyddade personuppgifter.

15 sep 2023

Regeringen ger Läkemedelsverket i uppdrag att genomföra en förstärkt informationsinsats om de skador som kan uppkomma vid boffning.

14 sep 2023

Den som utnyttjar barn och ungdomar i sin brottsliga verksamhet kan dömas till fängelse i upp till fyra år, enligt lagen.

15 sep 2023