hammer lagkommentar till arbetsmiljölagen

Johan Holm har skrivit en lagkommentar till arbetsmiljölagen. Kommentaren beskriver det aktuella rättsläget och behandlar relevanta frågor för jurister och andra som behöver kunskap om arbetsmiljö.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Visa alla böcker

Kontaktuppgifter

Leveransadress och faktureringsuppgifter

Annan Fakturaadress

Se vår integritetspolicy

Kommentar till arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen (1977:1160, AML) har funnits i snart 50 år. Den innehåller den övergripande regleringen på arbetsmiljöområdet. I lagen anges särskilt hur arbetsmiljön ska vara beskaffad, vilka som är ansvariga för arbetsmiljön, hur samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare ska ske och vilken roll Arbetsmiljöverket har. Vidare anges hur arbetsmiljökraven kan genomdrivas genom förelägganden, straff och sanktionsavgifter. Arbetsmiljölagen är en ramlag där många av de generellt utformade bestämmelserna konkretiseras genom föreskrifter från Arbetsmiljöverket. Denna lagkommentar innehåller därför många hänvisningar till dessa föreskrifter för att läsaren ska kunna söka sig vidare till mer specificerade bestämmelser.

I denna lagkommentar redovisas under varje paragraf relevanta förarbetsuttalanden, rättspraxis och doktrin. Kommentaren vänder sig i första hand till arbetsgivare, personalvetare och HR-personal, skyddsombud, fackliga organisationer samt myndigheter och domstolar som tillämpar arbetsmiljölagen. Kommentaren kan också vara en informationskälla för journalister och andra som vill fördjupa sig i ämnet.

Johan Holm är juris doktor och lektor i rättsvetenskap och forskar och undervisar i arbetsrätt och arbetsmiljörätt vid Umeå universitet. Han disputerade 2021 med en avhandling med titeln Ett hållbart arbetsliv: Arbetsgivarens rättsliga ansvar för arbetsmiljö och rehabilitering. Han är också en flitigt anlitad föredragshållare och har hållit i utbildningar för exempelvis fackföreningar och yrkesverksamma som arbetar med arbetsmiljö- och personalfrågor. 

Författare

Johan Holm

Juris doktor och universitetsadjunkt i...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Arbetsmiljönet

    Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
  • JP Arbetsrättsnet

    Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
  • JP LaglistaArbetsmiljö

    Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

För första gången ger Diskrimineringsombudsmannen ut en rapport som på en övergripande nivå beskriver diskriminering i Sverige.

5 jun 2023

Nya forskningsrön gör att Myndigheten för arbetsmiljökunskap behöver uppdatera riktlinjerna som de ger ut för alkoholproblem på arbetsplatser. De nya riktlinjerna beräknas vara klara hösten 2023.

5 jun 2023

Juli är den månad då flest unga skadas på jobbet. Nu inspekterar Arbetsmiljöverket arbetsplatser som är vanliga bland ungdomar.

5 jun 2023