hammer lagkommentar till lagen om informationssamtal

Lagkommentaren är skriven av Linnéa Brossner och fokuserar på den praktiska tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna i lagen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till lagen om informationssamtal

Samförståndslösningar mellan föräldrar i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge är i regel bäst för barnet. Utdragna tvister kan påverka barn negativt. Många gånger innebär en samförståndslösning att barnet får bättre förutsättningar till lugn och ro i sin tillvaro. Om föräldrar själva kommer överens i frågor som rör barnet resulterar det ofta i en mer hållbar lösning, vilket främjar barnet. En domstolsprocess är också begränsad när det gäller möjligheterna att möta föräldrars och barns behov av olika sorters hjälp och stödinsatser.

För att stärka barnrättsperspektivet i vårdnadsprocessen finns det därför ett krav på att föräldrar ska ha deltagit i ett informationssamtal innan de inleder en tvist i domstol om vårdnad, boende och umgänge. Målet med informationssamtalet är att ge föräldrarna relevant information som kan underlätta för dem i ett tidigt skede och hitta den lösning som är bäst för barnet i frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Denna lagkommentar behandlar lagen om informationssamtal paragraf för paragraf. Kommentaren har fokus på den praktiska tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna. I kommentaren finns också hänvisningar till relevant rättspraxis.

Kommentaren vänder sig till jurister och andra som i sin yrkesutövning handlägger frågor om vårdnad, boende och umgänge, exempelvis domare, advokater och familjerättssekreterare.

Författare

Linnéa Brossner

Kansliråd, Justitiedepartementet

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

För att stärka anhörigperspektivet i socialtjänsten och hälso- och sjukvården har Socialstyrelsen nu publicerat två nya kunskapsstöd.

13 nov 2023

I förslaget föreslås bland annat att barns rättigheter stärks så att de får sina egna behov tillgodosedda och inte bara ses som medföljande till den vuxne som flytt till det skyddade boendet.

13 nov 2023

Det kommer kammarrätten fram till i ett nytt mål. Ta del av domsreferat med kommentar.

13 nov 2023