hammer lagen om elektroniska pengar med kommentarer

Kommentar till lagen om elektroniska pengar skriven av Gastón Fernández Palma som beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill test så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Lagkommentar till lagen om elektroniska pengar

Elektroniska pengar är ett fenomen som först på senare tid har kommit att få alltmer fokus. Intresset har ökat i takt med att andra digitala valutor såsom kryptovalutor har tillkommit och att införandet av en e-krona har diskuterats. Skillnaden mellan e-pengar och kryptovalutor är att e-pengar, i likhet med vanliga pengar, ska kunna tas emot av fler än den som har gett ut valutan och därför kunna användas som en vanlig valuta. En kryptovaluta kan i stället begränsas till att exempelvis enbart kunna användas inom ett digitalt spel.

Lagstiftningen i Sverige styrs främst av ett direktiv från EU som har genomförts genom 2011 års lag om elektroniska pengar. I övrigt kan det noteras att många lagar och författningar som gäller för betaltjänster även gäller för elektroniska pengar.

I denna lagkommentar kommenteras lagen om elektroniska pengar paragraf för paragraf. Den innehåller även hänvisningar till och redogörelser för riktlinjer och tekniska standarder från EU. Även nationella föreskrifter från Finansinspektionen kommenteras och vävs in.

Kommentaren vänder sig till jurister och andra som i sin yrkesutövning är intresserade av och hanterar frågor om e-pengar. Som exempel kan nämnas anställda vid Finansinspektionen och domstolar. Avseende den privata världen vänder kommentaren sig till jurister och advokater som stödjer företag vid ansökningar och bolagsjurister som är anställda inom e-penningtjänstföretag och betaltjänstföretag.

Författare

Gastón Fernández Palma

Compliance officer, Cirio Advokatbyrå

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom bankrätt och finansmarknadsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

  • JP Juridiskt bibliotek

    Vår allmänjuridiska informationstjänst som täcker in samtliga rättsområden, med offentligt tryck, lagkommentarer, analyser och tidskrifter.
  • JP Rättsfallsnet

    Rättsfallsdatabasen med en fullständig bevakning av landets allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar.
  • Lagen om betaltjänster med kommentarer

    Kommentar till lagen om betaltjänster av Gastón Fernández Palma som beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Nyheter

EU-domstolen bekräftar sin kritiserade rättspraxis från konkurrensrättens område för företag, men förtydligar för första gången hur det gäller i förhållande till enskilda. Magnus Schmauch analyserar målet.

22 apr 2021

HD har i tre mål tagit ställning till sanktionsavgift för så kallade enpeterare. Här analyserar Daniel Stattin målen.

10 mar 2021

EU-domstolen har avgjort ett mål om förhandsbesked avseende fri rörlighet för kapital i form av direktinvesteringar från ett EU-land till ett annat. Daniel Stattin analyserar frågan.

16 okt 2020