hammer lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism med kommentarer

Kommentaren till lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism är skriven av Carin Backander. Lagkommentaren beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill test så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Lagkommentar till lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Med penningtvätt avses att dölja varifrån pengar kommer medan finansiering av terrorism i stället döljer vad pengarna ska användas till.  Förekomsten av såväl penningtvätt som finansiering av terrorism är ett internationellt samhällsproblem som medfört lagstiftning på EU-nivå, däribland Europaparlamentets och rådets fjärde penningtvättsdirektiv, vilket genomförts i svensk rätt genom penningtvättslagen

Åtgärder mot och bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism består av två typer av regelverk, dels det straffrättsliga regelverket, dels det administrativa regelverket. Penningtvättslagen är den centrala delen i det administrativa regelverket och har som syfte att förebygga och upptäcka när finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Lagkommentaren behandlar bestämmelserna i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Den innehåller hänvisningar till EU-rätt, nationella förarbeten och rättspraxis.

Kommentaren vänder sig till jurister och andra som i sin yrkesutövning är intresserade av det administrativa regelverket om penningtvätt och finansiering av terrorism. Den kan med fördel läsas av verksamhetsutövare som omfattas av lagstiftningen.

Lagkommentaren är under produktion

I följande lagkommentar är 1 kap. kommenterat. Resterande kapitel är under produktion och kommer att publiceras löpande. 

Författare

Carin Backander

Myndighetsjurist på Finansinspektionen

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom bankrätt och finansmarknadsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

  • JP Juridiskt bibliotek

    Vår allmänjuridiska informationstjänst som täcker in samtliga rättsområden, med offentligt tryck, lagkommentarer, analyser och tidskrifter.
  • JP Rättsfallsnet

    Rättsfallsdatabasen med en fullständig bevakning av landets allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar.
  • Lagen om betaltjänster med kommentarer

    Kommentar till lagen om betaltjänster av Gastón Fernández Palma som beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Nyheter

EU-domstolen bekräftar sin kritiserade rättspraxis från konkurrensrättens område för företag, men förtydligar för första gången hur det gäller i förhållande till enskilda. Magnus Schmauch analyserar målet.

22 apr 2021

HD har i tre mål tagit ställning till sanktionsavgift för så kallade enpeterare. Här analyserar Daniel Stattin målen.

10 mar 2021

EU-domstolen har avgjort ett mål om förhandsbesked avseende fri rörlighet för kapital i form av direktinvesteringar från ett EU-land till ett annat. Daniel Stattin analyserar frågan.

16 okt 2020