Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

”Lagkommentarerna hjälper till att förklara vad som avses med de olika förbuden, begreppen och undantagen”

Johan-Lycke.jpg

Nu finns nya lagkommentarer till marknadsmissbrukslagen och EU:s marknadsmissbruksförordning publicerade i JP Juridiskt bibliotek. Författaren till kommentarerna är Johan Lycke, jurist och rådgivare åt företag inom den finansiella sektorn. I den här intervjun berättar han bland annat om hur lagkommentarerna kan användas, för vem de är skrivna och varför de är viktiga och behövs. 

Hej Johan, kan du berätta om dig och din bakgrund?

Efter den ordinarie domarbanan har jag, sedan jag slutade på hovrätten i slutet av 90-talet, arbetat med värdepappersmarknadsjuridik som jurist och compliance officer i banker och värdepappersbolag. Parallellt med detta har jag deltagit som sekreterare i flera statliga utredningar som haft i uppdrag att genomföra EU-direktiv på värdepappersområdet i svensk rätt, till exempel både det förra marknadsmissbruksdirektivet från 2003 och det direktiv som ligger bakom dagens marknadsmissbrukslag, och marknadsmissbruksförordningen. Numera driver jag egen verksamhet som rådgivare och regelverksanasvarig för företag på värdepappersmarknaden. 

Hur kan lagkommentarerna till marknadsmissbrukslagen och EU:s marknadsmissbruksförordning användas och för vem är de skrivna?


Reglerna om insiderhandel och marknadsmanipulation i marknadsmissbrukslagen och marknadsmissbruksförordningen är relevanta dels för alla som handlar med aktier och andra värdepapper och som kan råka ut för sanktioner, samt rådgivare och ombud för dem, dels för Finansinspektionen och åklagare och domstolar som hanterar ärendena. 

Dessutom finns regler av preventiv och utredningsunderlättande karaktär som påverkar alla företag vars aktier är upptagna till handel på en marknadsplats och banker och värdepappersbolag som hanterar kunders order och transaktioner. 

Kommentarerna hjälper dem som ska tillämpa reglerna att förstå vad som avses med de olika förbuden, begreppen och undantagen. Själva lag- eller artikeltexten kompletteras nästan alltid av en mängd andra regler på lägre nivå, och den som ska agera rådgivare åt ett listat bolag eller en bank eller företräda någon som är utsatt för ett sanktionsärende kan med hjälp av kommentaren snabbt få ett grepp om regleringen i sin helhet. 

Varför är kommentarerna viktiga och behövs?


Liksom all lagstiftning som kommer från EU på det finansiella området kompletteras reglerna i lagen och förordningen av en uppsjö av regleringar, riktlinjer och praxis på europeisk nivå, utöver svenska förarbetsuttalanden, föreskrifter och praxis. Kommentaren hjälper läsaren att hitta rätt i denna regeldjungel.

Vad har varit mest utmanande med att skriva kommentarerna?


Att hitta rätt nivå och omfattning. I princip samtliga förordningsartiklar och många lagparagrafer kompletteras av kommissionsförordningar, rekommendationer från Esma (den europeiska värdepappersmyndigheten) och rättspraxis. Det har varit en utmaning att kortfattat beskriva vad dessa regler handlar om så att läsaren kan avgöra om just den förordningen, rekommendationen eller domen är relevant och värd att klicka sig vidare till.

Publicerad 16 mar 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom bankrätt och finansmarknadsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

Nyheter

EU-domstolen bekräftar sin kritiserade rättspraxis från konkurrensrättens område för företag, men förtydligar för första gången hur det gäller i förhållande till enskilda. Magnus Schmauch analyserar målet.

22 apr 2021

HD har i tre mål tagit ställning till sanktionsavgift för så kallade enpeterare. Här analyserar Daniel Stattin målen.

10 mar 2021

EU-domstolen har avgjort ett mål om förhandsbesked avseende fri rörlighet för kapital i form av direktinvesteringar från ett EU-land till ett annat. Daniel Stattin analyserar frågan.

16 okt 2020