hammer lagkommentar till lagen om domstolsärenden

Lagkommentaren är skriven av Fredrik Benndorf och Nils-Bertil Morgell. Kommentaren beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till lagen om domstolsärenden

De allmänna domstolarna handlägger inte bara brottmål och tvistemål utan även så kallade ärenden. Ärenden som handläggs enligt lagen om domstolsärenden (1996:242), även kallad ärendelagen, kan vara av de mest skiftande slag, allt från prövning av adoptionsansökningar till företagsrekonstruktioner. Till gruppen ärenden hör även överklaganden av beslut om felparkeringsavgift och om utmätning.

I denna lagkommentar kommenteras ärendelagen paragraf för paragraf. Kommentaren innehåller en redogörelse för lagstiftarens intentioner med lagen och framför allt hur den har kommit att tillämpas av Högsta domstolen (HD).

Kommentaren uppdateras regelbundet både med nytillkomna HD-avgöranden och med eventuella lagändringar.

Lagkommentaren vänder sig till jurister och andra som i sin yrkesutövning har att handlägga domstolsärenden. Som exempel kan nämnas anställda vid domstolar samt statliga och kommunala myndigheter. På den privata marknaden kan nämnas advokater samt tjänstemän vid banker, inkassobyråer och ekonomiavdelningar. Även för andra som behöver orientera sig om hur olika typer av ärenden handläggs utgör kommentaren en nyttig vägledning.

Författare

Fredrik Benndorf

F.d. rådman

Nils-Bertil Morgell

F.d. verksjurist och rättslig expert vid...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom processrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

  • JP Juridiskt bibliotek

    Vår allmänjuridiska informationstjänst som täcker in samtliga rättsområden, med offentligt tryck, lagkommentarer, analyser och tidskrifter.
  • JP Rättsfallsnet

    Rättsfallsdatabasen med en omfattande bevakning av landets allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar.
  • Lagkommentar till rättegångsbalken

    Lagkommentaren är skriven av bland andra Christoffer Démery och Erik Sterner. Kommentaren har ett praktiskt fokus och riktar sig i första hand till domare samt jurister som processar i domstol såsom åklagare och advokater.

Nyheter

Målet kommenteras här av Gunnel Lindberg, särskild ordförande i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.

7 sep 2023

HD slår i ett nytt avgörande fast att en inspelning av en misstänkts uppgifter med en polis kroppskamera kan tillåtas som bevis.

19 maj 2021

Tredskodomen fyller på många sätt en praktisk funktion när svaranden inte medverkar genom att inkomma med svaromål; tingsrätten ges en möjlighet att skilja ett mål ifrån sig och käranden en möjlighet att få en dom. 

10 feb 2021