hammer lagen om domstolsärenden med kommentarer

Kommentaren till lagen om domstolsärenden är skriven av Fredrik Benndorf och Nils-Bertil Morgell. Lagkommentaren beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill test så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Lagkommentar till lagen om domstolsärenden

De allmänna domstolarna handlägger inte bara brottmål och tvistemål utan även så kallade ärenden. Ärenden som handläggs enligt lagen om domstolsärenden (1996:242), även kallad ärendelagen, kan vara av de mest skiftande slag, allt från prövning av adoptionsansökningar till företagsrekonstruktioner. Till gruppen ärenden hör även överklaganden av beslut om felparkeringsavgift och om utmätning.

I denna lagkommentar kommenteras ärendelagen paragraf för paragraf. Kommentaren innehåller en redogörelse för lagstiftarens intentioner med lagen och framför allt hur den har kommit att tillämpas av Högsta domstolen (HD).

Kommentaren uppdateras regelbundet både med nytillkomna HD-avgöranden och med eventuella lagändringar.

Kommentaren vänder sig till jurister och andra som i sin yrkesutövning har att handlägga domstolsärenden. Som exempel kan nämnas anställda vid domstolar samt statliga och kommunala myndigheter. På den privata marknaden kan nämnas advokater samt tjänstemän vid banker, inkassobyråer och ekonomiavdelningar. Även för andra som behöver orientera sig om hur olika typer av ärenden handläggs utgör kommentaren en nyttig vägledning.

Lagkommentaren är under produktion

Följande lagkommentar är under produktion och kommer att uppdateras löpande. 

Författare

Fredrik Benndorf

F.d. rådman

Nils-Bertil Morgell

F.d. verksjurist och rättslig expert vid...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom processrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

  • JP Juridiskt bibliotek

    Vår allmänjuridiska informationstjänst som täcker in samtliga rättsområden, med offentligt tryck, lagkommentarer, analyser och tidskrifter.
  • JP Rättsfallsnet

    Rättsfallsdatabasen med en fullständig bevakning av landets allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar.
  • Lagen om mark- och miljödomstolar med kommentarer

    Kommentar till lagen om mark- och miljödomstolar av Per-Anders Broqvist som beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Nyheter

HD slår i ett nytt avgörande fast att en inspelning av en misstänkts uppgifter med en polis kroppskamera kan tillåtas som bevis.

19 maj 2021

Tredskodomen fyller på många sätt en praktisk funktion när svaranden inte medverkar genom att inkomma med svaromål; tingsrätten ges en möjlighet att skilja ett mål ifrån sig och käranden en möjlighet att få en dom. 

10 feb 2021

I fallet ”Häktningstiden” har handläggningen medfört att häktningen av en tilltalad blivit så långvarig att den kommit att strida mot proportionalitetsprincipen.

21 jan 2021