Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

EU-rättens företräde framför nationella civilprocessuella regler

Mot bakgrund av en ny dom från EU-domstolen – är det kanske dags att tänka om?

7 jun 2021

GDPR påverkar domstolsförfaranden

I vilken utsträckning påverkas rättegångsbalken och förvaltningsprocesslagen av GDPR? 

31 maj 2021

Otillåtna bevis tillåtna?

HD slår i ett nytt avgörande fast att en inspelning av en misstänkts uppgifter med en polis kroppskamera kan tillåtas som bevis.

19 maj 2021

Några frågor om ett tredskodomsföreläggandes giltighet

Tredskodomen fyller på många sätt en praktisk funktion när svaranden inte medverkar genom att inkomma med svaromål; tingsrätten ges en möjlighet att skilja ett mål ifrån sig och käranden en möjlighet att få en dom. 

10 feb 2021

Oproportionerlig häktning vid långsam handläggning i domstol

I fallet ”Häktningstiden” har handläggningen medfört att häktningen av en tilltalad blivit så långvarig att den kommit att strida mot proportionalitetsprincipen.

21 jan 2021

Så kan hovrätten avgöra ett brottmål utan huvudförhandling

Under vissa förutsättningar finns möjligheten för hovrätten att avgöra ett mål utan att hålla huvudförhandling. Här analyserar Lotta Maunsbach dessa förutsättningar.

18 dec 2020

Våldtäktsdömd fick byta offentlig försvarare – nytt prejudikat

Att en offentlig försvarare låter en kollega bistå en ung misstänkt vid polisförhör och huvudförhandling kan medföra rätt för den misstänkte att byta offentlig försvarare. Det har HD nyligen slagit fast. 

15 dec 2020

Gå till sida: , 1 (denna sida), ,