Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Juristpaketet – ett prisvärt och flexibelt alternativ för advokater och jurister

Juristpaketet innehåller en rättsdatabas med lagkommentarer och övrigt juridiskt material. Paketet är ett prisvärt och flexibelt alternativ för advokater och jurister.  

17 apr 2024

Tolkning av ansökan om återställande av försutten tid

Vår expert Ylli Dautaj går igenom beslutet Högsta domstolen 2023-10-24, mål nr Ö 3411-22, som handlar om tolkning av ansökan om återställande av försutten tid. 

15 dec 2023

Genomsökning på distans – HD:s uttalande om hur tvångsmedlet får verkställas

Målet kommenteras här av Gunnel Lindberg, särskild ordförande i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.

7 sep 2023

EU-rättens företräde framför nationella civilprocessuella regler

Mot bakgrund av en ny dom från EU-domstolen – är det kanske dags att tänka om?

7 jun 2021

GDPR påverkar domstolsförfaranden

I vilken utsträckning påverkas rättegångsbalken och förvaltningsprocesslagen av GDPR? 

31 maj 2021

Otillåtna bevis tillåtna?

HD slår i ett nytt avgörande fast att en inspelning av en misstänkts uppgifter med en polis kroppskamera kan tillåtas som bevis.

19 maj 2021

Några frågor om ett tredskodomsföreläggandes giltighet

Tredskodomen fyller på många sätt en praktisk funktion när svaranden inte medverkar genom att inkomma med svaromål; tingsrätten ges en möjlighet att skilja ett mål ifrån sig och käranden en möjlighet att få en dom. 

10 feb 2021

Oproportionerlig häktning vid långsam handläggning i domstol

I fallet ”Häktningstiden” har handläggningen medfört att häktningen av en tilltalad blivit så långvarig att den kommit att strida mot proportionalitetsprincipen.

21 jan 2021

Så kan hovrätten avgöra ett brottmål utan huvudförhandling

Under vissa förutsättningar finns möjligheten för hovrätten att avgöra ett mål utan att hålla huvudförhandling. Här analyserar Lotta Maunsbach dessa förutsättningar.

18 dec 2020

Våldtäktsdömd fick byta offentlig försvarare – nytt prejudikat

Att en offentlig försvarare låter en kollega bistå en ung misstänkt vid polisförhör och huvudförhandling kan medföra rätt för den misstänkte att byta offentlig försvarare. Det har HD nyligen slagit fast. 

15 dec 2020

1 (denna sida) ,