hammer lagkommentar till lagen om bostadsanpassning

Lagkommentaren till lagen om bostadsanpassning är skriven av Natalie Glotz Stade och fokuserar på den praktiska tillämpningen samt tolkningen av bestämmelserna.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Kommentar till lagen om bostadsanpassning

Lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag trädde i kraft den 1 juli 2018. Syftet med den nya lagen var bland annat att undanröja otydligheter kring ärendehandläggning, äganderätt, försäkring, reparationer med mera. Den nya lagen är till viss del mer detaljerad än tidigare lagstiftning. Detta medför att regelverket har blivit mer förutsägbart för den enskilde som sökande och att regelverket ger mer stöd till den som ska handlägga ärendet.

Lagen innehåller bland annat bestämmelser om byte av bostad, handläggning av ärenden, bidrag till reparationer, tillsyn samt bidragens storlek och utformning. I kommentaren behandlar författaren bestämmelserna paragrafvis och beskriver rättsläget med fokus på den praktiska tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna.

Vår kommentar vänder sig i första hand till jurister och andra som i sin yrkesutövning hanterar frågor om bostadsanpassningsbidrag.

Författare

Natalie Glotz Stade

Rådgivare, jurist

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att samordna och följa upp myndigheters arbete med skyddade personuppgifter.

15 sep 2023

Regeringen ger Läkemedelsverket i uppdrag att genomföra en förstärkt informationsinsats om de skador som kan uppkomma vid boffning.

14 sep 2023

Den som utnyttjar barn och ungdomar i sin brottsliga verksamhet kan dömas till fängelse i upp till fyra år, enligt lagen.

15 sep 2023