hammer lagkommentar till avtalslagen

Lagkommentaren är skriven av advokat och juris doktor Jon Kihlman. Kommentaren beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till avtalslagen

Avtalslagen – lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område – har i mer än 100 år varit en central del av den svenska civilrätten. Trots sin ålder fungerar den anmärkningsvärt väl även i ett modernt samhälle. Det beror inte minst på att den är i det närmaste helt befriad från formella krav, och att nya kommunikationsformer, såsom e-​post och sms, därför inte vållar några egentliga problem.

I kommentaren behandlas ingående avtalslagens bestämmelser i huvudsak paragrafvis. I kommentarer till några bestämmelser – 1 §, 10 §, 11 § och 36 § – har samlats mer övergripande redogörelser för frågor som är av betydelse för även åtskilliga andra bestämmelser i lagen.

Lagen består av fyra kapitel. I det första behandlas slutande av avtal, även om regleringen i delar är tillämplig även för andra rättshandlingar. Det andra kapitlet behandlar fullmakter, framför allt relationen mellan fullmaktsgivare och tredje man. l det tredje kapitlet behandlas rättshandlingars ogiltighet och jämkning. Objektet för ogiltighet kan således vara ett avtal, men det kan lika gärna vara något annat slags rättshandling, såsom ett anbud, ett borgensåtagande eller något annat åtagande. Och alla rättshandlingar kan i och för sig bli föremål för jämkning. I det fjärde kapitlet behandlas en del relevanta tidpunkter och befordringsrisk för rättshandlingar. 

Jon Kihlman är advokat och doktor i handelsrätt. Han bedriver egen advokatverksamhet i Stockholm med inriktning mot kommersiell avtalsrätt och i viss mån offentlig upphandling. Utöver avhandlingen, som behandlar felreglerna i köprätten, har han skrivit kommentarer till köplagen och CISG, författat boken Köprätten – En introduktion samt varit redaktör för antologin Elektronisk signering. Han har också skrivit åtskilliga artiklar och rapporter om avtals-​ och upphandlingsrättsliga frågor.

Författare

Jon Kihlman

Advokat, jur.dr

Avtalslagen – En kommentar

För dig som tycker om att bläddra i ett fysiskt exemplar finns nu boken "Avtalslagen – En kommentar" av Jon Kihlman tillgänglig för köp. 

Pris: 530kr exkl moms.
Leveranstid: Skickas inom 5 arbetsdagar. Frakt tillkommer.

Lägg din beställning till: order@jpinfonet.se

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förmögenhetsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

  • JP Juridiskt bibliotek

    Vår allmänjuridiska informationstjänst som täcker in samtliga rättsområden, med offentligt tryck, lagkommentarer, analyser och tidskrifter.
  • JP Rättsfallsnet

    Rättsfallsdatabasen med en omfattande bevakning av landets allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar.
  • Lagkommentar till distansavtalslagen

    Lagkommentaren är skriven av Agnes Hammarstrand och Anna Ersson som kommenterar lagstiftningen paragraf för paragraf.

Nyheter

Advokaterna Agnes Hammarstrand och Anna Ersson från Advokatfirman Delphi har skrivit en ny lagkommentar till distansavtalslagen, som nu finns publicerad i JP Juridiskt bibliotek.  Läs vår intervju med dem!

27 apr 2023

Vi har haft nöjet att intervjua Antonia Krzymowska, advokat och juris doktor, som har skrivit lagkommentar till fastighetsmäklarlagen.

29 nov 2022

HD har nu klargjort att en särbo och som förlorat sin älskade inte faller in i den ersättningsberättigade kategorin.

14 jun 2021