Didrik Värmon

Jurist, Think Privacy

Didrik Värmon är jurist och arbetade tidigare med juridisk rådgivning inom IT-rätt på JP Infonet, där han specialiserat sig på dataskyddsförordningen.