hammer lagkommentar till lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Lagkommentaren till lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten är skriven av Didrik Värmon. Kommentaren fokuserar på den praktiska tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna i lagen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Kommentar till lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten trädde i kraft den 1 oktober 2001. Syftet med lagen var att anpassa de regler som styr förutsättningarna för när personuppgifter får behandlas så att socialtjänsten kan fullgöra sina arbetsuppgifter.  

Lagen innehåller 10 paragrafer som bland annat anger vilka personuppgifter socialtjänsten får behandla, när behandling av personuppgifter är tillåten, lagens förhållande till GDPR samt sekretess och tystnadsplikt.

I kommentaren behandlar författaren bestämmelserna paragrafvis och beskriver rättsläget med fokus på den praktiska tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna. Vår kommentar vänder sig i första hand till jurister och andra som i sin yrkesutövning hanterar frågor inom socialtjänstens område.

Författare

Didrik Värmon

Data Protection Officer, Hoist Finance

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att samordna och följa upp myndigheters arbete med skyddade personuppgifter.

15 sep 2023

Regeringen ger Läkemedelsverket i uppdrag att genomföra en förstärkt informationsinsats om de skador som kan uppkomma vid boffning.

14 sep 2023

Den som utnyttjar barn och ungdomar i sin brottsliga verksamhet kan dömas till fängelse i upp till fyra år, enligt lagen.

15 sep 2023