Logga in

Glömt ditt lösenord?

hammer lagkommentar till lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Lagkommentaren är skriven av Didrik Värmon och fokuserar på den praktiska tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna i lagen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten trädde i kraft den 1 oktober 2001. Syftet med lagen var att anpassa de regler som styr förutsättningarna för när personuppgifter får behandlas så att socialtjänsten kan fullgöra sina arbetsuppgifter.  

Lagen innehåller 10 paragrafer som bland annat anger vilka personuppgifter socialtjänsten får behandla, när behandling av personuppgifter är tillåten, lagens förhållande till GDPR samt sekretess och tystnadsplikt.

I kommentaren behandlar författaren bestämmelserna paragrafvis och beskriver rättsläget med fokus på den praktiska tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna. Vår kommentar vänder sig i första hand till jurister och andra som i sin yrkesutövning hanterar frågor inom socialtjänstens område.

Författare

Didrik Värmon

Regulatory Specialist, Max Matthiessen

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I det här fallet bedömer kammarrätten att en kvinna med demenssjukdom och alkoholberoende som hade vistats på behandlingshem hade godtagbara skäl för att inte ansöka om bistånd till hyra i tid.

11 mar 2024

Riksdagen har röstat ja till nya regleringar för att förbättra skyddet för och stödet till personer som behöver skyddat boende. Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2024.

7 mar 2024

En kvinnas psykiska ohälsa triggades av hennes hemmiljö, trots det bedömer kammarrätten att hon inte behöver bostad med särskild service enligt SoL.

18 jan 2024