Kurs

Dataskydd för HR och chefer med personalansvar inom offentlig sektor

Dataskydd för HR och chefer med personalansvar inom offentlig sektor

Om kursen

Kursen vänder sig främst till chefer med personalansvar och HR-funktioner inom den offentliga förvaltningen. Målet är att deltagarna ska känna att de har kontroll över regelverket och även få konkreta förslag för det praktiska arbetet.    

Vi belyser skärningspunkter mellan GDPR och andra tillämpliga regler såsom arbetsmiljölagen, arkivregler, MBL och offentlighetsprincipen, och går igenom alla steg i personalarbetet från rekryteringsprocess till anställningens avslutande. Vi föreslår rutiner och diskuterar hantering av särskilda ärenden som registerkontroll, övervakning, personalärenden, och utlämnande av handling.

Programpunkter

 • Dataskyddsarbetet – roller och ansvar
 • Vem är personuppgiftsansvarig för vad?
 • Om delat personuppgiftsansvar
 • Personuppgiftsbiträden
 • Praktiska exempel
 • Lagstödet för personuppgiftbehandling
 • Kort om laglig grund och de övergripande principerna
 • Om anställningsavtal och andra avtal
 • Ska vi undvika samtycken?
 • Lagstöd för behandling av känsliga uppgifter
 • Informationsplikt och register
 • Att föra register över behandlingar
 • Vad gäller för ”tillfällig behandling”?
 • Informationsplikt och registerutdrag
 • Vilka uppgifter kan vi begära av personalen?
 • Om uppgifter från tredje part
 • Den personuppgiftsansvariges skyldigheter
 • Säkerhet och skydd
 • Personuppgiftsincidenter – rutiner och skyldigheter
 • Särskilt om incidenter och sekretess
 • Att bemöta krav på utdrag och rättelser
 • Vem har rätt att ”bli glömd”?
 • Anställning och rekrytering
 • Ansökan, intyg, testresultat
 • Information från offentliga källor
 • Referenser, bilder m.m.
 • Lag om registerkontroll och GDPR
 • Personaladministration
 • Behandlingar med stöd i anställningsavtalet
 • Särskilt om hälsouppgifter
 • Särskilda händelser – disciplinära åtgärder, brottsuppgifter m.m.
 • Övervakning och kontroll
 • Särskilt om kameror
 • Särskilt om alkohol och drogtester
 • Webbpublicering och sociala medier
 • Anställningens avslutande, avgångsorsaker, arkiv och offentlighet

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Arbetsrättsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Didrik Värmon

Kursledare

Didrik Värmon är jurist och arbetar med juridisk rådgivning och utbildning inom dataskydd, kamerabevakning och E-privacy juridik på JP Infonet.

Tillgängliga kursupplägg

Anmäl intresse

Anmäl intresse

Livesänd/på plats

Kurs: Dataskydd för HR och chefer med personalansvar inom offentlig förvaltning

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när det finns ett datum för kursen.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Arbetsmiljönet

  Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
 • JP Arbetsrättsnet

  Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
 • JP LaglistaArbetsmiljö

  Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

En församling krävde att en anställd skulle närvara vid religiösa ceremonier. Diskrimineringsombudsmannen anser att den anställde inte utsatts för direkt eller indirekt diskriminering genom det uppställda kravet. Församlingen har därmed inte överträtt förbudet mot diskriminering i arbetslivet.

20 jun 2022

Arbetsmiljöverket gör nu en stor inspektionsinsats av arbetsmiljön hos första linjens chefer i privat sektor. Insatsen syftar till att förbättra chefernas arbetsmiljö och fokuserar på bland annat arbetsbelastning och arbetstider.

20 jun 2022

Vår jurist Jessica Deinoff svarar på frågan.

16 jun 2022