Kurs

Dataskydd för HR och chefer med personalansvar inom offentlig sektor

Dataskydd för HR och chefer med personalansvar inom offentlig sektor

Om kursen

Vi belyser skärningspunkter mellan GDPR och andra tillämpliga regler såsom arbetsmiljölagen, arkivregler, MBL och offentlighetsprincipen, och går igenom alla steg i personalarbetet från rekryteringsprocess till anställningens avslutande. Vi föreslår rutiner och diskuterar hantering av särskilda ärenden som registerkontroll, övervakning, personalärenden, och utlämnande av handling.

För vem passar kursen?

Kursen vänder sig främst till chefer med personalansvar och HR-funktioner inom den offentliga förvaltningen. Målet är att deltagarna ska känna att de har kontroll över regelverket och även få konkreta förslag för det praktiska arbetet.    

Programpunkter

 • Dataskyddsarbetet – roller och ansvar
 • Vem är personuppgiftsansvarig för vad?
 • Om delat personuppgiftsansvar
 • Personuppgiftsbiträden
 • Praktiska exempel
 • Lagstödet för personuppgiftbehandling
 • Kort om laglig grund och de övergripande principerna
 • Om anställningsavtal och andra avtal
 • Ska vi undvika samtycken?
 • Lagstöd för behandling av känsliga uppgifter
 • Informationsplikt och register
 • Att föra register över behandlingar
 • Vad gäller för ”tillfällig behandling”?
 • Informationsplikt och registerutdrag
 • Vilka uppgifter kan vi begära av personalen?
 • Om uppgifter från tredje part
 • Den personuppgiftsansvariges skyldigheter
 • Säkerhet och skydd
 • Personuppgiftsincidenter – rutiner och skyldigheter
 • Särskilt om incidenter och sekretess
 • Att bemöta krav på utdrag och rättelser
 • Vem har rätt att ”bli glömd”?
 • Anställning och rekrytering
 • Ansökan, intyg, testresultat
 • Information från offentliga källor
 • Referenser, bilder m.m.
 • Lag om registerkontroll och GDPR
 • Personaladministration
 • Behandlingar med stöd i anställningsavtalet
 • Särskilt om hälsouppgifter
 • Särskilda händelser – disciplinära åtgärder, brottsuppgifter m.m.
 • Övervakning och kontroll
 • Särskilt om kameror
 • Särskilt om alkohol och drogtester
 • Webbpublicering och sociala medier
 • Anställningens avslutande, avgångsorsaker, arkiv och offentlighet

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Arbetsrättsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Didrik Värmon

Kursledare

Didrik Värmon är jurist och arbetar med juridisk rådgivning och utbildning inom dataskydd, kamerabevakning och E-privacy juridik på JP Infonet.

Tillgängliga kursupplägg

Anmäl intresse

Anmäl intresse

Livesänd/på plats

Kurs: Dataskydd för HR och chefer med personalansvar inom offentlig förvaltning

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när det finns ett datum för kursen.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Arbetsmiljönet

  Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
 • JP Arbetsrättsnet

  Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
 • JP LaglistaArbetsmiljö

  Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

Från 1 oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila.

14 sep 2023

Regelverket för etableringsersättningen, etableringstillägget och bostadsersättningen ses därför över.

28 aug 2023

Förvaltningsrätten finner att Bolt varken är att betrakta som arbetsgivare eller inhyrare och att bolaget därför inte har något arbetsmiljöansvar för kurirerna.

1 sep 2023