Kurs

Arbetsrättsliga fällor och fallgropar – så undviker du dem!

Arbetsrättsliga fällor och fallgropar – så undviker du dem!

Om kursen

Att arbeta med HR-frågor är utmanande på många sätt och i rollen krävs många gånger att du vet vad som gäller arbetsrättsligt i en viss situation.

Denna kurs är en del av vår utbildning inom arbetsrätt och är framtagen för att ge dig som arbetar inom HR eller som chef de verktyg du behöver. Den tar sin utgångspunkt i de lagar och regler som främst gäller inom privat sektor, men som också är relevanta för offentlig sektor.

Kursen förutsätter grundläggande arbetsrättslig kunskap och ger en fördjupning i ett axplock av några av de svåra frågorna inom arbetsrätten som du som HR-person eller chef kan ställas inför. De ämnen som kommer att tas upp utgår från de vanligaste frågeställningarna föreläsaren får i sin dagliga verksamhet.

Vi kommer att prata om frågor gällande diskriminering i samband med rekrytering, hur man hanterar en medarbetare som inte presterar, vad lojalitetsplikten i anställningen i praktiken innebär, de nya reglerna kring omplacering och turordning i samband med uppsägning på grund av arbetsbrist samt vilka möjligheter som finns att begränsa anställda efter att de slutat, till exempel genom konkurrens- eller värvningsklausuler.

Målet med kursen är att du ska känna dig trygg i hur du i praktiken ska hantera situationer likt dessa. Under kursen kommer även många praktiska exempel att tas upp och du som deltagare förväntas delta med egna erfarenheter och frågeställningar.

Programpunkter

 • Diskriminering vid rekrytering
  - Vilka är de olika diskrimineringsgrunderna?
  - Vad kan utgöra diskriminering?
  - Hur ska dessa frågor hanteras i praktiken?
 • Lojalitetsplikten i anställningen
  - Vad innebär lojalitetsplikten i anställningen?
  - Vilka skyldigheter och rättigheter har en medarbetare?
 • Bristande prestationer
  - Hur hanterar man en medarbetare som inte presterar?
  - Vilka åtgärder måste vidtas?
  - När kan man säga upp en medarbetare som inte presterar?
 • Omplacering och turordning vid arbetsbrist
  - Vad innebär (de delvis nya) reglerna om omplacering och turordning?
  - Hur bedömer man tillräckliga kvalifikationer?
 • Begränsningar efter anställningens upphörande
  - När kan/bör man använda konkurrensklausuler?
  - Andra begränsningar som till exempel förbud att värva medarbetare eller kunder?

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Arbetsrättsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Jenny Hellberg

Kursledare

Jenny Hellberg Advokat och partner, Elmzell Advokatbyrå

Jenny Hellberg är advokat och partner på Elmzell Advokatbyrå som är Sveriges största advokatbyrå specialiserad på arbetsrätt och HR-juridik. Jenny har närmare 20 års erfarenhet och är en erkänt uppskattad föreläsare med lång erfarenhet av att hålla kurser inom arbetsrätt och företagsinterna utbildningar.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

13:00-16:00 Livesänd Antal platser stacks 3450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Arbetsrättsliga fällor och fallgropar – så undviker du dem!

Tillfälle: den 31 maj 2024 13:00-16:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Arbetsrättsliga fällor och fallgropar – så undviker du dem!

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Kurs i Stockholm

Kurs i Stockholm

13:00-16:00 Stockholm Antal platser stacks 3950 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Arbetsrättsliga fällor och fallgropar – så undviker du dem!

Tillfälle: den 31 maj 2024 13:00-16:00 i Stockholm

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Arbetsrättsliga fällor och fallgropar – så undviker du dem!

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Arbetsmiljönet

  Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
 • JP Arbetsrättsnet

  Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
 • JP LaglistaArbetsmiljö

  Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

Vilka konsekvenser har användningen av AI i arbetslivet? Läs vår analys. 

20 dec 2023

I denna analys redogör vår expert Martha Gurmu för vilket ansvar arbetsgivaren har i samband med en förhöjd terrorhotnivå.

9 nov 2023

Regeringen har beslutat att höja försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare. Ändringen börjar gälla den 1 november 2023. 

23 okt 2023