Kurs

Arbetsrättsliga fällor och fallgropar – så undviker du dem!

Arbetsrättsliga fällor och fallgropar – så undviker du dem!

Om kursen

Att arbeta med HR-frågor är utmanande på många sätt och i rollen krävs många gånger att du behöver veta vad som gäller arbetsrättsligt i en viss situation. Den här kursen är framtagen för att ge dig som HR eller chef de verktygen du behöver.

Kursen förutsätter grundläggande arbetsrättslig kunskap och ger en fördjupning i ett axplock av några av de svåra frågorna inom arbetsrätten du som HR eller chef kan ställas inför. De ämnen som kommer att tas upp utgår ifrån de vanligaste frågeställningarna föreläsaren får i sin dagliga verksamhet.

Vi kommer att prata om frågor gällande diskriminering i samband med rekrytering, hur man hantera en medarbetare som inte presterar eller som agerar illojalt, vad gäller vid omplacering i samband med uppsägning samt vilka möjligheter finns att begränsa anställda efter att de slutat, till exempel genom konkurrens- eller värvningsklausuler.

Efter genomgången kurs kommer du att ha fördjupade kunskaper om de arbetsrättsliga frågeställningar vi går igenom. Målet är även att du ska känna trygghet i hur du ska hantera dessa situationer i praktiken. Under kursen kommer vi även att ta upp praktiska exempel och deltagarnas egna erfarenheter med mera.

Programpunkter

 • Diskriminering vid rekrytering
  - Vilka är de olika diskrimineringsgrunderna
  - Vad kan utgöra diskriminering
  - Hur ska dessa frågor hanteras i praktiken

 • Lojalitetsplikten i anställningen
  - Vad innebär lojalitetsplikten i anställningen
  - Vad kan/får en medarbetare uttala sig om till exempel i sociala medier

 • Bristande prestationer
  - Hur hanterar man en medarbetare som inte presterar
  - Vilka åtgärder måste vidtas
  - När kan man säga upp en medarbetare som inte presterar

 • Omplacering och uppsägning
  - Vad innebär reglerna om omplacering
  - Hur bedömer man tillräckliga kvalifikationer

 • Begränsningar efter anställningens upphörande
  - När kan/bör man använda konkurrensklausuler
  - Andra begränsningar som till exempel förbud att värva anställda eller kunder

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Arbetsrättsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Jenny Hellberg

Kursledare

Jenny Hellberg Advokat och partner, Elmzell Advokatbyrå

Jenny Hellberg är advokat och partner på Elmzell Advokatbyrå som är Sveriges största advokatbyrå specialiserad på arbetsrätt och HR-juridik. Jenny har närmare 20 års erfarenhet och är en erkänt uppskattad föreläsare med lång erfarenhet av att hålla kurser inom arbetsrätt och företagsinterna utbildningar.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:00-12:00 Livesänd Antal platser stacks 3250 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Arbetsrättsliga fällor och fallgropar – så undviker du dem!

Tillfälle: den 16 februari 2023 09:00-12:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Arbetsrättsliga fällor och fallgropar – så undviker du dem!

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Kurs i Stockholm

Kurs i Stockholm

09:00-12:00 Stockholm Antal platser stacks 3750 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Arbetsrättsliga fällor och fallgropar – så undviker du dem!

Tillfälle: den 16 februari 2023 09:00-12:00 i Stockholm

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Arbetsrättsliga fällor och fallgropar – så undviker du dem!

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Arbetsmiljönet

  Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
 • JP Arbetsrättsnet

  Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
 • JP LaglistaArbetsmiljö

  Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

Vår expert Martina Axmin redogör för förändringarna i sjukförsäkringen i denna analys.

5 dec 2022

Vår arbetsrättsjurist Emma Stéen svarar på frågan.

2 dec 2022

Riksdagen sa ja till förslaget om att en arbetskraftsinvandrare ska ha en god försörjning genom sin anställning för att få ett arbetstillstånd beviljat.

2 dec 2022