Kurs

Uppsägning och avskedande av personliga skäl

Uppsägning och avskedande av personliga skäl

Om kursen

Situationer när en anställning avslutas på grund av personliga skäl är oftast juridiskt svårbedömda. För den arbetsgivare som felaktigt hanterar en uppsägning av personliga skäl eller ett avskedande kan det innebära en utdragen och kostsam rättsprocess, och därför är det här en aktuell och viktig kurs.

För att på ett adekvat sätt kunna avgöra om de skäl som åberopas motivera en uppsägning eller ett avskedande är det viktigt att ständigt vara uppdaterad. I kursen kommer aktuell praxis därför löpande att beaktas.

Kursen Uppsägning och avskedande av personliga skäl fokuserar på misskötsamhet, illojalitet, kompetensbrister, sjukdom inklusive missbruksproblematik samt brottslighet både inom och utom tjänsten.

För vem passar kursen?

Kursen vänder sig till dem som har grundläggande kunskaper inom, samt viss erfarenhet av, arbetsrätt och LAS, såsom arbetsrättsjurister, ombudsmän och personalansvariga inom privat och offentlig sektor med flera.

Programpunkter

 

 • Inledning
  - Gränsdragning mellan personliga skäl eller arbetsbrist?
  - Omplaceringsskyldigheten
  - Tvåmånadersregeln
  - Anställningens art och längd samt arbetsplatsens storlek med mera
  - Varningar och andra tillsägelser
  - Lojalitetsplikt och kritikrätt
 • Sjukdom
  - Alkoholberoende och det medicinska sjukdomsbegreppet i relation till sakliggrundbegreppet
  - Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och skyldighet att utreda möjligheter till omplacering vid uppsägningar med sjukdomsinslag
  - Arbetstagarens skyldighet att medverka vid rehabilitering

 • Brott inom och utom anställningen
  - Frånvaro för att avtjäna fängelsestraff
  - Särskilt om sexuella trakasserier

 • Misskötsamhet, underprestation, med mera
  - "Tredje gången så smäller det", gäller det?
  - Misskötsamhetens art och vikt

 • När har arbetsgivaren gjort tillräckligt?

 • Skadeståndsfrågor

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Arbetsrättsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Omdöme om kursen (4,4/5)

Omdöme om kursen (4,4)

Baseras på 5 kursdeltagare

Stefan Flemström

Kursledare

Stefan Flemström Advokat, Advance Advokatbyrå

Stefan Flemström är innehavare av Advance Advokatbyrå och har i över 30 år arbetat med kommersiell hyresjuridik och arbetsrättslig rådgivning. Stefan är en uppskattad föreläsare för sina utbildningar inom arbetsrätt och utbildningar inom fastighetsrätt.

Tillgängliga kursupplägg

Anmäl intresse

Anmäl intresse

Livesänd/på plats

Kurs: Uppsägning och avskedande av personliga skäl

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när det finns ett datum för kursen.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Arbetsmiljönet

  Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
 • JP Arbetsrättsnet

  Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
 • JP LaglistaArbetsmiljö

  Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

I denna analys redogör vår expert Martha Gurmu för vilket ansvar arbetsgivaren har i samband med en förhöjd terrorhotnivå.

9 nov 2023

Regeringen har beslutat att höja försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare. Ändringen börjar gälla den 1 november 2023. 

23 okt 2023

Från 1 oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila.

14 sep 2023