Kurs - Uppsägning och avskedande av personliga skäl

Ett avskedande eller en uppsägning av personliga skäl är nästan alltid juridiskt svårbedömt. En felhantering kan leda till utdragna och kostsamma rättsprocesser. Är skälen godtagbara och tillräckliga för att motivera en uppsägning eller ett avskedande? För alla som arbetar med dessa frågor är det viktigt att alltid vara uppdaterad. 

Kursens fokus ligger på misskötsamhet, illojalitet, kompetensbrister, sjukdom inklusive alkoholsjukdom samt brottslighet inom och utom tjänsten.  

Kursen Uppsägning och avskedande av personliga skäl vänder sig till arbetsrättsjurister, ombudsmän, personalansvariga inom privat och offentlig sektor, m.fl. Du bör ha grundläggande kunskaper inom arbetsrätt, LAS och gärna viss erfarenhet.

Föreläsare är advokat Ulrika Runelöv verksam vid Elmzell Advokatbyrå. Ulrika har arbetat med arbetsrätt under många år och är en mycket uppskattad föreläsare. Elmzell Advokatbyrå är specialiserade inom arbetsrätt.

Programpunkter för utbildningen

Inledning

 • Personliga skäl eller arbetsbrist?
 • Omplaceringsskyldigheten
 • Tvåmånadersregeln

Allmänt av betydelse

 • Arbetsplatsens storlek
 • Arbetstagarens ställning och anställningstidens längd
 • Varningar och andra tillsägelser

Lojalitetsplikt och kritikrätt

 • Hur långtgående är arbetstagarens lojalitetsplikt?
 • Var går gränserna för arbetstagarens rätt att kritisera arbetsgivaren?

Sjukdom 

 • Alkoholberoende och det medicinska sjukdomsbegreppet i relation till sakliggrundbegreppet.
 • AD:s praxis beträffande kronisk alkoholism och uppsägning av personliga skäl.
 • Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och skyldighet att utreda möjligheter till omplacering vid uppsägningar med sjukdomsinslag.
 • Arbetstagarens skyldighet att medverka vid rehabilitering.

Brott

 • Brott mot arbetsgivaren.
 • Brott begånget utanför anställningen.
 • Frånvaro för att avtjäna fängelsestraff.

Misskötsamhet, underprestation, m.m.

 • "Tredje gången så smäller det", gäller det?
 • Misskötsamhetens art och vikt.

Sammanfattning - avslutning

 • När har arbetsgivaren gjort tillräckligt?
 • Skadeståndsfrågor.

Våra kurser uppfyller advokatsamfundets krav på professionell vidareutbildning. Efter genomgången kurs erhåller samtliga deltagare ett intyg där antalet utbildningstimmar specificeras. 

Har du frågor om kursen Uppsägning och avskedande av personliga skäl, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se eller 08-120 99 000