Kurs – Uppsägning och avskedande av personliga skäl

Uppsagning_och_avskedande_av_personliga_skal16x9.jpgSituationer när en anställning avslutas på grund av personliga skäl är oftast juridiskt svårbedömda. För den arbetsgivare som felaktigt hanterar en uppsägning av personliga skäl eller ett avskedande kan det innebära en utdragen och kostsam rättsprocess.

För att på ett adekvat sätt kunna avgöra om de skäl som åberopas motivera en uppsägning eller ett avskedande är det viktigt att ständigt vara uppdaterad. I kursen kommer aktuell praxis därför löpande att beaktas.

Kursen Uppsägning och avskedande av personliga skäl fokuserar på misskötsamhet, illojalitet, kompetensbrister, sjukdom inklusive missbruksproblematik samt brottslighet både inom och utom tjänsten.

Kursen vänder sig till dem som har grundläggande kunskaper inom, samt viss erfarenhet av, arbetsrätt och LAS, såsom arbetsrättsjurister, ombudsmän och personalansvariga inom privat och offentlig sektor med flera.

Kursledare

Stefan Flemström

Advokat, Advance Advokatbyrå

Stefan Flemström är innehavare av Advance Advokatbyrå och har i över 30 år arbetat med kommersiell hyresjuridik och arbetsrättslig rådgivning. Stefan är en uppskattad föreläsare för sina utbildningar inom arbetsrätt och utbildningar inom fastighetsrätt.

PROGRAMPUNKTER FÖR UTBILDNINGEN

 • Inledning
  - Gränsdragning mellan personliga skäl eller arbetsbrist?
  - Omplaceringsskyldigheten
  - Tvåmånadersregeln
  - Anställningens art och längd samt arbetsplatsens storlek med mera
  - Varningar och andra tillsägelser
  - Lojalitetsplikt och kritikrätt
 • Sjukdom
  - Alkoholberoende och det medicinska sjukdomsbegreppet i relation till sakliggrundbegreppet
  - Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och skyldighet att utreda möjligheter till omplacering vid uppsägningar med sjukdomsinslag
  - Arbetstagarens skyldighet att medverka vid rehabilitering

 • Brott inom och utom anställningen
  - Frånvaro för att avtjäna fängelsestraff
  - Särskilt om sexuella trakasserier

 • Misskötsamhet, underprestation, med mera
  - "Tredje gången så smäller det", gäller det?
  - Misskötsamhetens art och vikt

 • När har arbetsgivaren gjort tillräckligt?

 • Skadeståndsfrågor