Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

”Vi har äntligen lämnat 1968 års mervärdesskattelag bakom oss”

Eleonor-Kristoffersson-intervju.jpg

Nu finns en ny lagkommentar till nya mervärdesskattelagen kapitel 1–4 publicerad i JP Juridiskt bibliotek. Författaren till kommentaren är Eleonor Kristoffersson, professor vid Örebro universitet. I den här intervjun berättar hon bland annat om hur lagkommentaren kan användas och för vem den är skriven.

Hej Eleonor, kan du berätta lite kort om dig och din bakgrund?

Jag har en juristexamen från Göteborgs universitet, en LL.M. från universitetet i Mannheim i Tyskland, disputerade på en avhandling om moms och omstruktureringar vid internationella handelshögskolan i Jönköping 2001 och började därefter att jobba vid Uppsala universitet och blev docent 2003. Min andra bok handlade inte om moms utan om rättskraft i skatteprocessen. Sedan jobbade jag i Uppsala och blev professor där 2009. Jag blev professor vid Örebro universitet 2010 och har hunnit med ett gäng gästprofessurer. Just nu är jag gästprofessor i Linköping och i Gävle, men har varit gästprofessor på Sorbonne i Paris, Wirtschaftsuniversität i Wien och Salzburgs universitet. Kul att veta: Jag och Pernilla Rendahl har en bok om EU-moms utgiven i Sydkorea på koreanska.

Vilka blir de stora förändringarna när den nya mervärdesskattelagen träder i kraft den 1 juli i år? 

Hela strukturen och begreppsbildningen är annorlunda. Vi har äntligen lämnat teori och begreppsbildning från 1968 års mervärdesskattelag bakom oss och uppdaterat oss till det EU-rättsliga systemet. Materiellt är tanken att det ska vara detsamma. Tyvärr finns många gamla ”godingar” kvar, till exempel undantaget för finansiella tjänster och avdragsrätten i blandad verksamhet.

Hur kan lagkommentaren till den nya mervärdesskattelagen användas och för vem är den skriven?

Lagkommentaren är skriven för alla som kommer i kontakt med mervärdesskattelagen och funderar på vad bestämmelserna egentligen innebär. Den är alltså till för dem som vill ha mer djupgående information om mervärdesskattelagens innebörd. Det kan vara allt från redovisningskonsulter, revisorer och personer anställda på Skatteverket till advokater, skattejurister, ekonomer och företagare.

Vad har varit mest givande med att skriva kommentaren?

Jag lär mig såklart jättemycket själv eftersom jag undersöker varenda bestämmelse i mervärdesskattelagen ingående. Min egen metod är att undersöka när bestämmelsen dök upp för första gången, hur den har förändrats genom åren, vilka syften som finns uttalade i förarbetena och vilken rättspraxis som finns från EU-domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen. Därutöver förklarar jag bestämmelsen utifrån min egen kunskap. Sedan är det förstås jättekul att få bidra med en alldeles nyskriven kommentar till läsarna!

Publicerad 28 jun 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skatterätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

Nyheter

HFD dömer äntligen av ett förhandsbesked om något så intressant som en trust i USA. Professor Roger Persson Österman analyserar här målet.

23 maj 2024

HFD meddelade i september dom i mål 1041-1043-22 avseende avdragsrätt för ingående mervärdesskatt när ett holdingbolag säljer sitt dotterbolag. HFD återförvisar målet till kammarrätten, men gör ändå några klargörande uttalanden. Här analyseras domen. 

2 nov 2023

HFD ger vägledning i frågan om bevissäkring är tillämpliga på handlingar som är lagrade i en molntjänst.

14 jun 2021