Logga in

Glömt ditt lösenord?

Redovisning av importmoms när samma part som tillhandahåller varorna också förmedlar varorna som kommissionär

Denna fråga är ett exempel från vår onlinerådgivning inom moms och skatterätt med Jan Kleerup.

Ett aktiebolag importerar varor från Indien. Importmoms redovisas när tulldeklarationen kommer. Bolaget har även fått separata fakturor för utförda tjänster i Indien och fråga är då hur dessa ska hanteras i skattedeklaration/bokföring. En faktura är för utförda konsultationer och den andra är ersättning/kommission för sålda varor. Hanteras dessa fakturor olika eller är det omvänd skattskyldighet på båda direkt när fakturan kommer, då det är inköp av tjänster utanför EU? Ska bokföring ske på konto för inköpta tjänster eller ska kommissionen läggas på inköpta varor och är det då utgående moms på detta?

Svar: De angivna tjänsterna, konsultationer och förmedling av varor omfattas båda av huvudregeln för omsättningsland för tjänster i 5 kap. 5 § mervärdesskattelagen. Det innebär att så kallad förvärvsmoms med 25 procent ska redovisas i Sverige på fakturerade belopp (ruta 22 i deklarationen). Att tjänsterna är tillhandahållna från ett land utanför EU saknar då betydelse. Vad gäller förmedling gäller det om det är fakturor för själva förmedlingstjänsten, vilka då bör komma från annan part än den som fakturerar för varorna. Om det är samma part och det gäller förmedling av varorna som kommissionär ska hela värdet, inklusive kommissionen, redovisas med importmoms på hela värdet. Det senare innebär att kommissionen blir en del av varuvärdet och inte en särskild förmedlingstjänst.

Har du frågor inom moms och skatterätt som du behöver hjälp med? Upptäck vår juridiska rådgivning!

Publicerad 18 nov 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skatterätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

Nyheter

HFD meddelade i september dom i mål 1041-1043-22 avseende avdragsrätt för ingående mervärdesskatt när ett holdingbolag säljer sitt dotterbolag. HFD återförvisar målet till kammarrätten, men gör ändå några klargörande uttalanden. Här analyseras domen. 

2 nov 2023

Eleonor Kristoffersson har skrivit en ny lagkommentar till nya mervärdesskattelagen, som nu finns publicerad i JP Juridiskt bibliotek. Läs vår intervju med henne!

28 jun 2023

HFD ger vägledning i frågan om bevissäkring är tillämpliga på handlingar som är lagrade i en molntjänst.

14 jun 2021