Logga in

Glömt ditt lösenord?

Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Stor ökning av antalet nya lägenheter i flerbostadshus

Detta visar siffror från Statistikmyndigheten (SCB).

15 maj 2019

Månadens mest intressanta bygglovsdomar från MÖD

Vår jurist kommenterar!

15 maj 2019

Ett uppdrag hos miljö- och byggnadsförvaltningen

Skinnskattebergs kommun hörde av sig till JP Infonet och ville ha hjälp med en kartläggning av de behov, resurser och arbetssätt som fanns på miljö- och byggnadsförvaltningen.

5 maj 2019

Lantmäteriet föreslår nationell plattform för geodata

Plattformen ska bidra till ett billigare och snabbare bostadsbyggande med hjälp av digitaliseringens möjligheter.

2 maj 2019

Satsningar på infrastruktur i regeringens vårändringsbudget

Fortsatt stöd till solceller, nattåg till kontinenten samt underhåll av enskilda vägar och järnvägar. 

17 apr 2019

Större valfrihet och fler tillval för hyresgäster

Regeringen föreslår att hyresgäster ska få en större valfrihet i fråga om utformningen av den egna bostaden.

16 apr 2019

Bygglov och detaljplaner – månadens intressanta domar från MÖD

JP Infonets jurist Caroline Nilsson kommenterar domarna!

5 apr 2019

Modernare regler ska effektivisera hyres- och arrendenämndernas arbete

Regeringen har beslutat om flera förslag som moderniserar och förbättrar prövningen av hyres- och arrendetvister.

14 mar 2019

Snart kan det bli möjligt att bygga altaner utan bygglov

I sommar kan det bli lättare att gå från tanke till handling för dem som drömmer om en altan till huset.

13 mar 2019

Ingen utökad initiativrätt i detaljplaneprocessen

Nu har översiktsplaneutredningen lämnat över sitt slutbetänkande (SOU 2019:9) om privat initiativrätt.

19 feb 2019

”Interaktionen under en föreläsning är svår att slå”

Advokaten Per-Ola Bergqvist utbildar i upphandlings- och entreprenadjuridik hos oss på JP Infonet. Läs intervjun med Per-Ola!

11 feb 2019

Minns du vad som hände i höstas på plan- och byggområdet?

Här får du en kort genomgång av några av de mest intressanta domarna på plan- och byggområdet.

8 feb 2019

Ett tydligare och enklare detaljplanekrav

Nya ändringar i plan- och bygglagen om ett tydligare och enklare detaljplanekrav trädde i kraft 1 januari.

10 jan 2019

Reducerad bygglovsavgift – klarar kommunerna de nya handläggningskraven?

Den 1 januari 2019 börjar nya bestämmelser om reduktion av bygglovsavgifter att gälla. 

27 nov 2018

Nya lagar och regler på mark- och miljöområdet med JP Webbkurs

Kika på ett smakprov från det senaste avsnittet i JP Webbkurs - Mark och miljö!

5 nov 2018

Boverkets nya föreskrifter om bostadsanpassningsbidrag

Föreskrifterna träder i kraft den 1 november 2018. Läs mer här.

18 okt 2018

Grannar på andra sidan viken får inte överklaga bygglov

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) slår fast att grannarna inte får överklaga. Läs mer här.

10 okt 2018

Lantmäteriet rensar registret – sista chansen för fastighetsägare att förnya servitut

Uppgifter om en halv miljon inaktuella servitut och nyttjanderätter kan försvinna när Lantmäteriet rensar det officiella fastighetsregistret. Läs nyheten här.

9 okt 2018

Trafikanalys ska följa upp etappmålet om ökad gång-, cykel- och kollektivtrafik

Trafikanalys har fått i uppdrag att följa upp regeringens mål om ökad andel persontransporter med gång-, cykel- och kollektivtrafik. 

10 sep 2018

Kommunala särkrav håller byggpriserna uppe

En ny rapport som Konkurrensverket gjort på uppdrag av regeringen visar att bl.a. kommunala särkrav håller byggpriserna uppe - läs mer här!

10 sep 2018

2 , 3 , 4 , 5 , 6 (denna sida) , 7 , 8 , 9 , 10 ,