Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Modernare regler ska effektivisera hyres- och arrendenämndernas arbete

Regeringen har beslutat om flera förslag som moderniserar och förbättrar prövningen av hyres- och arrendetvister.

14 mar 2019

Snart kan det bli möjligt att bygga altaner utan bygglov

I sommar kan det bli lättare att gå från tanke till handling för dem som drömmer om en altan till huset.

13 mar 2019

Ingen utökad initiativrätt i detaljplaneprocessen

Nu har översiktsplaneutredningen lämnat över sitt slutbetänkande (SOU 2019:9) om privat initiativrätt.

19 feb 2019

”Interaktionen under en föreläsning är svår att slå”

Advokaten Per-Ola Bergqvist utbildar i upphandlings- och entreprenadjuridik hos oss på JP Infonet. Läs intervjun med Per-Ola!

11 feb 2019

Minns du vad som hände i höstas på plan- och byggområdet?

Här får du en kort genomgång av några av de mest intressanta domarna på plan- och byggområdet.

8 feb 2019

Ett tydligare och enklare detaljplanekrav

Nya ändringar i plan- och bygglagen om ett tydligare och enklare detaljplanekrav trädde i kraft 1 januari.

10 jan 2019

Reducerad bygglovsavgift – klarar kommunerna de nya handläggningskraven?

Den 1 januari 2019 börjar nya bestämmelser om reduktion av bygglovsavgifter att gälla. 

27 nov 2018

Nya lagar och regler på mark- och miljöområdet med JP Webbkurs

Kika på ett smakprov från det senaste avsnittet i JP Webbkurs - Mark och miljö!

5 nov 2018

Boverkets nya föreskrifter om bostadsanpassningsbidrag

Föreskrifterna träder i kraft den 1 november 2018. Läs mer här.

18 okt 2018

Grannar på andra sidan viken får inte överklaga bygglov

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) slår fast att grannarna inte får överklaga. Läs mer här.

10 okt 2018

Lantmäteriet rensar registret – sista chansen för fastighetsägare att förnya servitut

Uppgifter om en halv miljon inaktuella servitut och nyttjanderätter kan försvinna när Lantmäteriet rensar det officiella fastighetsregistret. Läs nyheten här.

9 okt 2018

Trafikanalys ska följa upp etappmålet om ökad gång-, cykel- och kollektivtrafik

Trafikanalys har fått i uppdrag att följa upp regeringens mål om ökad andel persontransporter med gång-, cykel- och kollektivtrafik. 

10 sep 2018

Kommunala särkrav håller byggpriserna uppe

En ny rapport som Konkurrensverket gjort på uppdrag av regeringen visar att bl.a. kommunala särkrav håller byggpriserna uppe - läs mer här!

10 sep 2018

Nytt avsnitt i JP Webbkurs–Mark och miljö

I den senaste uppdateringen går vi bl.a. igenom Weserdomen - se ett smakprov från avsnittet här!

31 aug 2018

Kommuners åtgärder för att klara handläggningstider enligt PBL

Vad gör kommuner för att uppfylla plan- och bygglagens krav på handläggningstider för ärenden? - Ta del av goda exempel här!

8 aug 2018

Solcellspaneler får monteras utan bygglov

Från den 1 augusti 2018 blir det tillåtet att montera solcellspaneler på byggnader om de följer byggnadens form - läs mer här! 

29 jun 2018

Regeringen föreslår ny regional fysisk planering

Regeringen föreslår i en proposition att det ska införas nya bestämmelser om regional fysisk planering i PBL. 

5 jun 2018

Förlängd övergångsperiod för ändrade regler för vedspisar och kaminer

Boverket vill nu förlänga övergångsperioden att gälla till 1 januari 2019. 

1 jun 2018

Att överskrida byggnadsarean med 10 procent var inte tillåtet

I en dom från MÖD kommer domstolen fram till att bygglov inte kan beviljas för ett flerbostadshus som överskrider den tillåtna byggnadsarean med 10 procent.

4 maj 2018

Regeringen föreslår att solcellspaneler ska få monteras utan bygglov

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att det inte längre ska krävas bygglov för att montera solcellspaneler och solfångare om de följer byggnadens form. 

23 feb 2018

Gå till sida: 2, 3, 4, 5, 6 (denna sida), 7, 8, 9,