Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

EU

Förbud mot engångsplast i EU 2021

De nya reglerna förbjuder användningen av vissa engångsartiklar av plast som det finns andra alternativ för.

23 maj 2019

"Att utbilda är kul och tvingar mig att hålla mig uppdaterad"

Läs intervjun med advokaten Magnus Fröberg här!

29 jan 2019

EU

Världen är samlad för att enas om Parisavtalets regelbok vid FN:s årliga klimatmöte

Under mötet väntas länderna fatta beslut om det regelverk som ska styra genomförandet av Parisavtalet.

7 dec 2018

EU tar ett grepp om utsläppen från den tunga transportsektorn

EU-kommissionen har för första gången presenterat ett förordningsförslag som syftar till att reglera utsläppen av koldioxid från den tunga transportsektorn. Vår jurist Olivia Åman förklarar följderna av förslaget.

28 nov 2018

EU:s nya fiskekvoter kritiseras

Miljöorganisationer och den svenska fiskerinäringen är kritiska till de nya fiskekvoterna.

19 okt 2018

EU-rätten och engångsartiklar i plast

Nära hälften av alla plastprodukter är engångsartiklar skapade för att användas en gång och sedan slängas. Läs mer om EU:s nya plaststrategi här.

10 okt 2018

Statsstöd blir Upphandlingsmyndighetens ansvar

Vad är statsstöd? Upphandlingsmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ansvara för vägledning när det gäller det. Läs mer!

18 jun 2018

EU

Upphandlingsmyndigheten ger ökad vägledning inom ESPD

Den nya ordningen för leverantörsprövning, det så kallade ESPD-systemet, har gett upphov till många frågor från både upphandlare och leverantörer.

31 okt 2017

EU

Regeringen ändrar sig om utfasningen av glyfosat

Sveriges regering har ändrat sig om glyfosat och vill inte längre tillåta medlet i tio år till, vilket var EU-Kommissionens förslag från början. 

26 okt 2017

EU

Kommentar till lagen om statsstöd i JP EUnet!

JP EUnet växer och innehåller nu också lagkommentaren till lagen om statsstöd! Tjänsten passar dig som vill ha en komplett bevakning och orientering av EU-material samt vägledning genom lagen.

5 jun 2017

EU-domstolen raderar svenskt datalagringskrav

Sverige kan inte tvinga leverantörer av elektroniska kommunikationstjänster att lagra datauppgifter.

21 dec 2016

IDOL-deltagare får rätt att strejka

Nu har Arbetsdomstolens första beslut i konflikten mellan produktionsbolaget bakom IDOL och fackförbundet kommit. Domstolen väljer att gå på fackförbundets linje och ge dem rätt att strejka fram tills det att den slutgiltiga domen fallit.

5 dec 2016

EU

Avtal om utbyte av flygpassageraruppgifter kan strida mot EU:s stadga

Under torsdagen publicerades generaladvokat Mengozzis förslag till dom i ett mål som rör giltigheten av det internationella informationsutbytesavtalet mellan Kanada och EU.

9 sep 2016

EU

Krav på medlemskap i EU

Nya länder ansluter sig till EU genom inträde. Och för att bli medlem krävs att landet uppfyller flera villkor. 

7 sep 2016

EU

Så här ser Brexit ut i praktiken

Den 23 juni 2016 folkomröstade Storbritannien om fortsatt EU-medlemskap. För första gången i EU:s historia ska ett land nu lämna unionen.

7 sep 2016

EU

Artikelserie om nyheterna i LUF publiceras i JP Upphandlingsnet

Redan i början av 2014 antog EU tre nya upphandlingsdirektiv som kommer att styra de offentliga inköpen under en oöverskådlig framtid. Sedan dess har arbetet med att införliva dem i svensk rätt pågått och nu har vi äntligen fått en proposition. 

5 sep 2016

EU

Apple kan tvingas betala 123 miljarder i obetalda skatter

EU-kommissionen anser att Irland gett otillåtna skattelättnader på upp till 123 miljarder svenska kronor till företaget Apple. Pengar som EU nu anser att Irland bör kräva tillbaka som obetalda skatter.

30 aug 2016

EU

EU-domstolen skyddar rätten att få sin ansökan om överprövning prövad

Kan ett anslutningsöverklagande som gjorts av den utvalda anbudsgivaren medföra att en utesluten anbudsgivares överklagande avvisas? 

1 jun 2016

Rätten till ett parkeringstillstånd kan nu avgöras i domstol

Förra veckan meddelade Högsta förvaltningsdomstolen att rätten att ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade är en civil rättighet enligt Europakonventionen.

31 maj 2016

Gå till sida: 1, 2 (denna sida), 3,