Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Två intressanta EU-domar om övergång av verksamhet

EU-domstolen har under 2020 avgett två mycket intressanta domar där man tolkat EU-reglerna om övergång av verksamhet. Här analyserar Dan Holke målen.

23 feb 2021

Förenklad offentlig upphandling inom EU för effektivare användning av offentliga medel

Läs mer om vad Europeiska rådet uppmanar alla berörda myndigheter till i sina slutsatser.

8 dec 2020

Ömsesidigt erkännande och frågan om definitionen av påföljd

EU-domstolen har nu slagit fast att rambeslut 2008/947/RIF omfattar erkännandet av en fängelsedom vars verkställighet skjutits upp på villkoret att inte begå nya brott under prövotiden.

2 dec 2020

Frågor om ångerrätt vid distansavtal

Vilket belopp kan anses stå i proportion till omfattningen av de tjänster som tillhandahållits när konsumenten sagt upp avtalet under ångerfristen? Katarina Ladenfors analyserar EU-domstolens förhandsavgörande.

2 dec 2020

Komplext att tillämpa Europeiska dataskyddsstyrelsens rekommendationer efter Schrems II

EDPB har äntligen kommit med rekommendationer på skyddsåtgärder som kan användas efter Schrems II – som dock inte leder inte till några stora lättnader.

2 dec 2020

EU

Nytt EU-direktiv om konsumenters grupptalan har röstats igenom

EU-parlamentet har godkänt ett nytt EU-direktiv som gör att konsumentgrupper ska kunna gå samman och kollektivt väcka talan i EU.

30 nov 2020

EU-domstolen prövar frågan om var en insolvent privatperson ska anses ha sina huvudsakliga intressen

EU-domstolen prövar om en domstol i Portugal ska kunna inleda ett insolvensförfarande beträffande två makar som var bosatta i Förenade Konungariket.

28 okt 2020

Klimaträttegång kan bli historisk

En domstol i Nederländerna slår fast att staten har en juridisk skyldighet att höja sina klimatambitioner för att skydda sina medborgares rättigheter.

16 okt 2019

Nya EU-regler för drönare

Kompetenskrav, registrering och säkerhet – det är några av nyheterna i EU:s regler för drönare.

23 aug 2019

EU

Förbud mot engångsplast i EU 2021

De nya reglerna förbjuder användningen av vissa engångsartiklar av plast som det finns andra alternativ för.

23 maj 2019

"Att utbilda är kul och tvingar mig att hålla mig uppdaterad"

Läs intervjun med advokaten Magnus Fröberg här!

29 jan 2019

EU

Världen är samlad för att enas om Parisavtalets regelbok vid FN:s årliga klimatmöte

Under mötet väntas länderna fatta beslut om det regelverk som ska styra genomförandet av Parisavtalet.

7 dec 2018

EU tar ett grepp om utsläppen från den tunga transportsektorn

EU-kommissionen har för första gången presenterat ett förordningsförslag som syftar till att reglera utsläppen av koldioxid från den tunga transportsektorn. Vår jurist Olivia Åman förklarar följderna av förslaget.

28 nov 2018

EU:s nya fiskekvoter kritiseras

Miljöorganisationer och den svenska fiskerinäringen är kritiska till de nya fiskekvoterna.

19 okt 2018

EU-rätten och engångsartiklar i plast

Nära hälften av alla plastprodukter är engångsartiklar skapade för att användas en gång och sedan slängas. Läs mer om EU:s nya plaststrategi här.

10 okt 2018

Statsstöd blir Upphandlingsmyndighetens ansvar

Vad är statsstöd? Upphandlingsmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ansvara för vägledning när det gäller det. Läs mer!

18 jun 2018

EU

Upphandlingsmyndigheten ger ökad vägledning inom ESPD

Den nya ordningen för leverantörsprövning, det så kallade ESPD-systemet, har gett upphov till många frågor från både upphandlare och leverantörer.

31 okt 2017

EU

Regeringen ändrar sig om utfasningen av glyfosat

Sveriges regering har ändrat sig om glyfosat och vill inte längre tillåta medlet i tio år till, vilket var EU-Kommissionens förslag från början. 

26 okt 2017

EU

Kommentar till lagen om statsstöd i JP EUnet!

JP EUnet växer och innehåller nu också lagkommentaren till lagen om statsstöd! Tjänsten passar dig som vill ha en komplett bevakning och orientering av EU-material samt vägledning genom lagen.

5 jun 2017

EU-domstolen raderar svenskt datalagringskrav

Sverige kan inte tvinga leverantörer av elektroniska kommunikationstjänster att lagra datauppgifter.

21 dec 2016

Gå till sida: 1, 2 (denna sida), 3, 4,