Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Grönt ljus för lagstiftning om miljöbrott med hårdare påföljder och fler straffbara handlingar

Rådet har formellt antagit direktivet om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser. Genom lagstiftningen kommer utredningar av och åtal för miljöbrott att förbättras. Genom direktivet fastställs EU-omfattande minimiregler för definitionen av brott och straff. Den ersätter den föregående lagen från 2008. Det kommer endast att tillämpas på brott som begåtts inom EU. Medlemsländerna kan dock välja att utvidga sin jurisdiktion till brott som har begåtts utanför deras territorium.

Medlemsländerna har två år från och med direktivets ikraftträdande på sig att anpassa sina nationella regler till direktivet.

Publicerad 22 apr 2024

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom miljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Bolag uppfyller inte kraven i 3 kap. 4 § MB om god hushållning av jordbruksmark och en storskalig solcellspark är därför förbjuden, anser MÖD.

30 maj 2024

Mattias Goldmanns analys visar att Sveriges medlemskapet i Nato får betydande konsekvenser för Sveriges agerande inom klimat, infrastruktur och energi.  

23 maj 2024

I denna intervju med Jonas Ebbesson, professor i miljörätt vid Stockholms universitet, berättar han bland annat om bakgrunden till målet, målets betydelse för Aurora-målet och andra konsekvenser av utgången i målet.  

23 maj 2024