Tillverkning och försäljning av PFAS kan komma att stoppas

miljo-Tillverkning-och-forsaljning-av-PFAS-kan-komma-att-stoppas.jpg

I ett nytt lagförslag föreslår Kemikalieinspektionen och myndigheter i fyra andra länder att all tillverkning och försäljning av PFAS förbjuds.

– Det här är ett historiskt omfattande lagförslag, säger Kemikalieinspektionens generaldirektör Per Ängquist. Det handlar om mer än 10 000 ämnen som används brett i samhället och där många är bevisat skadliga för både människor och miljö. När förslaget går igenom kommer det leda till att de här utsläppen upphör.

Som en del av det flera år långa arbetet med att ta fram lagförslaget har en omfattande kartläggning gjorts av hur mycket PFAS som tillverkas och säljs och vilka de största utsläppssektorerna är. I EU uppskattas utsläppen till miljön ligga på 75 000 ton per år och utifrån de konsumtionsmönster som finns så beräknas de öka över tid om inget görs. I beräkningarna ingår inte utsläppen som sker i avfallsledet vilket innebär att utsläppen till miljön sannolikt är väsentligt högre.

Fluorgaser som bland annat används till luftkonditionering står tillsammans med textilier och medicinsk utrustning för de stora utsläppen. Andra betydande användningsområden är olika typer av förpackningar, transportsektorn och byggprodukter.

Publicerad 13 feb 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom miljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Avfallslagstiftningen
Våtmarken och juridiken
Den svenska ellagstiftningen

Tjänster

  • JP Miljönet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.
  • JP Djurnet

    Tjänsten för dig som arbetar med djurfrågor på t.ex. en länsstyrelse eller i privat verksamhet.
  • JP RättsfallsnetMark och miljö

    Vår tjänst JP Rättsfallsnet—Mark och miljö innehåller alla domar från mark- och miljödomstolarna, från samtliga instanser.

Nyheter

I den här analysen diskuterar vår miljörättsjurist John Woivalin kring ett MÖD-mål om tillstånd för bergtäkt med mera.

19 apr 2023

I slutet av mars beslutade tingsrätten att utfärda stämning i det uppmärksammade grupptalemålet mellan 300 personer och staten. Staten ges tre månader att lämna sitt yrkande.

18 apr 2023

Regeringen har beslutat om en förordning om en andra omgång av elstöd för att stötta hushåll som drabbas av höga elpriser. Den börjar gälla den 27 mars 2023.

14 mar 2023