Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Juristpaketet – ett prisvärt och flexibelt alternativ för advokater och jurister

Juristpaketet innehåller en rättsdatabas med lagkommentarer och övrigt juridiskt material. Paketet är ett prisvärt och flexibelt alternativ för advokater och jurister.  

17 apr 2024

PFAS-domen – Nytt principavgörande från HD om rätten till ersättning för PFAS-skador

I avgörandet fastställer HD att förhöjda halter av PFAS i blodet utgör en skadeståndsrättsligt ersättningsgill personskada. Vår expert Stina Bratt analyserar domen.

15 feb 2024

”Kommentaren är till för jurister som stöter på frågor om skadeståndsansvar för farliga produkter”

Nu finns en ny lagkommentar till produktansvarslagen publicerad i JP Juridiskt bibliotek. Läs vår intervju med författarna Anton Freszals och Felix Rådberg. 

10 okt 2023

Kravet på samband vid aktivitetsersättning på grund av förlängd skolgång

HFD slår fast att rätten till aktivitetsersättning gäller under den tid den försäkrade fullföljer sin skolgång i den takt hans eller hennes funktionsnedsättning medger.

4 maj 2021

Beviskravet vid återkrav av sjukpenning

HFD fastställer beslut om återkrav av sjukpenning från en elevassistent som under sin sjukskrivning haft utlandsspelningar med sitt band. Avgörandet reser frågan om beviskravet med mera.

10 mar 2021

Den skadliga elen

En ny dom från HD visar att en näringsidkare kan ha rätt till ersättning för produktskador som orsakats av elektricitet. Anders Holm analyserar målet.

22 feb 2021

Mårten Schultz om när skadeståndsrätten (dessvärre) fått gå först

"NJA 2015 s. 199 skaver i mig. Fallet rör ersättning för sakskada i formen av nedhuggna och dödade träd."

27 nov 2020

Heltidsstudier är inte alltid studier på heltid i arbetslöshetsförsäkringen

Martina Axmin analyserar HFD:s mål i frågan om studietid före arbetslöshetens inträde uppfyller kravet för arbetsvillkoret i arbetslöshetsförsäkringen.

19 nov 2020

De försvunna korna

Advokat Jon Kihlman analyserar HD:s dom som givits namnet ”De försvunna korna”.

7 apr 2020

1 (denna sida) ,