Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

”Kommentaren är till för jurister som stöter på frågor om skadeståndsansvar för farliga produkter”

Press Anton och Felix.jpg

Anton Freszals, Senior Associate på Mannheimer Swartling, och Felix Rådberg, Ämnesråd vid Justitiedepartementet, har skrivit en ny lagkommentar till produktansvarslagen, som nu finns publicerad i JP Juridiskt bibliotek. I den här intervjun berättar de bland annat om vad som har varit mest givande med att skriva kommentaren och varför den är viktig och behövs. 

Hej Anton och Felix, kan ni berätta lite kort om er själva och er bakgrund?

Vi är båda hovrättsassessorer i grunden, vilket innebär att vi har genomgått det som brukar kallas för särskild domarutbildning. Därefter har vi båda arbetat i Justitiedepartementet med lagstiftning på civilrättens område. Felix är fortfarande kvar på departementet, nu som särskild huvudman, medan Anton i dag arbetar på en advokatbyrå med tvistelösning. 

Hur kan lagkommentaren till produktansvarslagen användas och för vem är den skriven?

Kommentaren är tänkt att kunna användas av alla praktiskt verksamma jurister som stöter på frågor om skadeståndsansvar för farliga produkter. Det gäller oavsett om man arbetar med tvister i domstol eller på advokatbyrå eller med ansvarsfrågor på till exempel försäkringsbolag. Vi har haft som målsättning att innehållet ska vara lätt att ta till sig och inte kräva att man har någon tidigare erfarenhet av rättsområdet. Samtidigt ska den vara användbar även för den som har mer djupgående kunskaper på området. 

Varför är kommentaren viktig och behövs? 

Produktansvarslagen är, precis som många andra lagar på civilrättens område, utformad med generella bestämmelser och det kan ibland krävas en förklarande lagkommentar om man på allvar vill förstå hur regleringen ska tillämpas.

Vad har varit mest givande med att skriva kommentaren? 

Vi skrev kommentaren våren 2023, samtidigt som vi ledde förhandlingarna i rådet om ett nytt produktansvarsdirektiv under det svenska ordförandeskapet i EU. Skrivandet innebar i praktiken en möjlighet att fördjupa sig ännu mer i rättsområdet samtidigt som det gav många nya insikter och underlättade arbetet under de pågående förhandlingarna.

Publicerad 10 okt 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom ersättningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

Nyheter

I avgörandet fastställer HD att förhöjda halter av PFAS i blodet utgör en skadeståndsrättsligt ersättningsgill personskada. Vår expert Stina Bratt analyserar domen.

15 feb 2024

HFD slår fast att rätten till aktivitetsersättning gäller under den tid den försäkrade fullföljer sin skolgång i den takt hans eller hennes funktionsnedsättning medger.

4 maj 2021

HFD fastställer beslut om återkrav av sjukpenning från en elevassistent som under sin sjukskrivning haft utlandsspelningar med sitt band. Avgörandet reser frågan om beviskravet med mera.

10 mar 2021