Webbinarium: Krafttag i skolan – tillsynsansvaret i praktiken

Tumnagel-hemsidan.jpg

Välkommen till vårt webbinarium den 7 oktober som handlar om tillsynsansvaret i skolans verksamhet. 

Många lärare och annan skolpersonal ställs återkommande inför elever som utmanar gränser, inte inordnar sig under gemensamma regler och ibland själva utgör ett hot mot andra eller sig själva. Samtidigt är det strikt förbjudet för skolans personal att utsätta barn och elever för kränkande behandling.

Skollagens regler om trygghet och studiero ändrades nyligen av Sveriges riksdag för att tydliggöra hur skolpersonal får ingripa för att upprätthålla ordningen i skolan. I det här webbinariet går vi igenom regelverk och praxis och berättar hur lagstiftaren tänkt sig att det ska fungera men också vad man inte får göra. 

Föreläser gör JP Infonets jurister och rådgivare Janna Sundberg, Maria Bjurholm och Simon Jernelöv. 

Webbinariet riktar sig till dig som arbetar på en skola, som till exempel lärare, rektor eller elevassistent. Det riktar sig naturligtvis också till dig som arbetar på huvudmannanivå som exempelvis förvaltningschef, skolchef, strateg eller kvalitetsansvarig. 

Sändningen startar kl. 09.30 och pågår i ca 40 min. Det blir också en avslutande frågestund med möjlighet att ta upp de frågor ni brottas med i er verksamhet. Det här webbinariet är kostnadsfritt. 

Janna Sundberg

Medverkande

Janna Sundberg Rådgivare, jurist

Janna är jurist och arbetar med rådgivning inom skola och håller kurser inom skoljuridik samt kurser inom förvaltningsrätt på JP Infonet. Hon har tidigare arbetat på Skolinspektionen, Skolväsendets överklagandenämnd och inom domstolsväsendet.

Maria Bjurholm

Medverkande

Maria Bjurholm Rådgivare, jurist

Maria Bjurholm är jurist med specialisering i skoljuridik, allmän förvaltningsrätt och upphovsrätt.

Simon Jernelöv

Medverkande

Simon Jernelöv Rådgivare, jurist

Simon Jernelöv är jurist och rådgivare på JP Infonet. Han har tidigare arbetat som undervisningsråd på Skolinspektionen och håller idag bland annat kurser inom skoljuridik

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Får ett beslut om skolpliktens upphörande på grund av varaktig vistelse utomlands ses som ett mer ingripande beslut som ska fattas av ansvarig nämnd, eller kan det delegeras till exempelvis rektor? Vår juridiska rådgivare Maria Bjurholm reder ut saken.

27 sep 2022

Här kommer ett urval av de lagändringar som började gälla under sommaren 2022. Lagändringarna innebär bland annat en ny princip för betygssättning.

23 aug 2022

Regeringen tillsätter en utredning som ska utreda och lämna förslag till åtgärder för att förbättra arbetet med säkerhet i skolväsendet.

22 aug 2022