Webbinarium: Digitala beslut och algoritmisk (o)rättvisa

I detta webbinarium pratar Charlotta Kronblad om trenden att allt fler beslut inom offentlig sektor fattas av algoritmiska beslutssystem och vad detta innebär ur ett juridiskt perspektiv. Charlottas forskning fokuserar på vad som händer när algoritmer fallerar och hamnar i domstol. Har våra domstolar kompetens att utvärdera algoritmer som bevis, och förmåga att rätta till de beslut och beslutsprocesser som blivit fel?

Testa vår informationstjänst JP Förvaltningsnet.

Den här sändningen spelades in i maj 2022. Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan dess.

Charlotta Kronblad

Medverkande

Charlotta Kronblad Jurist, doktor i digital transformation från Chalmers, samt post doc på House of Innovation, Handelshögskolan i Stockholm

Charlotta Kronblad arbetar som doktorerat på ”Digital impact on the legal field” på Chalmers Tekniska högskola och som dessförinnan arbetade 10 år som jurist både i privat och offentlig verksamhet. Hon är en välkänd föreläsare i gränslandet mellan digitala teknologier, juridik och organisationsutveckling. Charlotta håller utbildning inom IT-rätt och dataskydd.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Förvaltningsnet

    Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
  • JP RättsfallsnetKommunallagen

    Tjänsten ger dig tillgång till alla domar på området. För dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor är tjänsten ett värdefullt stöd.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.

Nyheter

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om att införa en ny lag om kommunernas ansvar i det brottsförebyggande arbetet.

24 apr 2023

Trots att förtroendevalda kommunpolitiker inte är anställda i arbetsrättslig mening omfattas de ändå av sekretessen i personaladministrativ verksamhet. Det konstaterar kammarrätten i en ny dom. 

7 mar 2023

Regeringen vill bland annat utreda möjligheterna att införa en skyldighet för myndigheter, kommuner och regioner att skicka digital post.

6 feb 2023