Webbinarium: Digitala beslut och algoritmisk (o)rättvisa

Välkommen till vårt direktsända webbinarium

I detta webbinarium pratar Charlotta Kronblad om trenden att allt fler beslut inom offentlig sektor fattas av algoritmiska beslutssystem och vad detta innebär ur ett juridiskt perspektiv. Charlottas forskning fokuserar på vad som händer när algoritmer fallerar och hamnar i domstol. Har våra domstolar kompetens att utvärdera algoritmer som bevis, och förmåga att rätta till de beslut och beslutsprocesser som blivit fel?

Det här webbinariet vänder sig till dig som är jurist, inom både privat och offentlig sektor, arbetar inom HR eller är chef och som är intresserad av att förstå vad ett digitaliserat beslutsfattande innebär i praktiken.  

Webbinariet är ca 30 minuter långt och det är kostnadsfritt.

Den här sändningen spelades in i maj 2022. Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan dess.

Charlotta Kronblad

Medverkande

Charlotta Kronblad Doktorand vid Entrepreneurship and Strategy, Chalmers

Charlotta Kronblad arbetar som doktorerat på ”Digital impact on the legal field” på Chalmers Tekniska högskola och som dessförinnan arbetade 10 år som jurist både i privat och offentlig verksamhet. Hon är en välkänd föreläsare i gränslandet mellan digitala teknologier, juridik och organisationsutveckling. Charlotta håller utbildning inom IT-rätt och dataskydd.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Förvaltningsnet

    Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
  • JP RättsfallsnetKommunallagen

    Tjänsten ger dig tillgång till alla domar på området. För dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor är tjänsten ett värdefullt stöd.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.

Nyheter

Kommunallagen ska ändras så att kommuner och regioner ska kunna delegera rätten att fatta beslut till en automatiserad beslutsfunktion.

10 jun 2022

Diskrimineringsombudsmannen (DO) inleder tillsyn av fem statliga myndigheters arbete med lönekartläggning. Tillsynen syftar till att säkerställa att de aktuella myndigheterna känner till och följer gällande lagstiftning.

27 maj 2022

Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att överväga lagändringar som minskar offentliganställdas utsatthet för våld, hot och trakasserier.

27 maj 2022