Webbinarium: Videomöten – dataskydd, GDPR och integritet

I detta webbinarium reder dataskyddsjuristen Didrik Värmon ut regelverket och pekar på både möjligheter och begränsningar med videosamtal. Hur gör vi med personärenden? Kan vi hålla nämndmöten på distans? Vad är en ”säker överföring”?

Behöver du hjälp med rådgivning inom dataskydd?

Den här sändningen spelades in i maj 2020. Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan dess.

Didrik Värmon

Medverkande

Didrik Värmon Data Protection Officer, Hoist Finance

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom it-rätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP ITnet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med juridiska frågor inom IT och dataskydd.
  • JP Registerförteckning

    Ett enkelt och användarvänligt verktyg för att uppfylla krav på dokumentation av personuppgiftsbehandling.
  • Rådgivning inom dataskydd

    Behöver du vägledning i frågor som rör GDPR och dataskydd? Våra specialiserade jurister hjälper gärna till.

Nyheter

IMY har genomfört en undersökning om statliga myndigheters användning av molntjänster. Nu har de övergripande slutsatserna från den sammanställts i en rapport.

24 nov 2022

Förvaltningsrätten bedömer att integritetsintresset väger tyngst, särskilt med beaktande av att kamerabevakningen skulle förenas med bildinspelning och omfatta personer som arbetar på återvinningscentralerna.

24 nov 2022

Eftersom det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen att frågan prövas av högre rätt bedömer HFD att prövningstillstånd ska meddelas i kammarrätten.

1 nov 2022