Vilken biståndsprövning blir aktuell för en person som haft ett tillfälligt uppehållstillstånd som gått ut?

I en högaktuell analys reder JP Socialnets expert Natalie Glotz Stade ut hur socialtjänsten ska handlägga biståndsansökan. En person kommer till socialkontoret och ansöker om bistånd enligt socialtjänstlagen. Personen har haft ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, och har ansökt om fortsatt uppehållstillstånd hos Migrationsverket. Vilken rätt till bistånd har den enskilde? Spelar det roll om ansökan lämnats när det tillfälliga uppehållstillståndet alltjämt gällde eller om ansökan lämnats till Migrationsverket efter att tillståndet gått ut? Läs hela analysen på JP Socialnet. Testa JP Socialnet kostnadsfritt

Senast uppdaterad 10 sep 2015

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar