Vem får avropa från ramavtal?

Tillämpningen av ramavtal ger upphov till flera intressanta frågeställningar. Vem är avropsberättigad under ett ramavtal och vilken är egentligen inköpscentralernas roll? I en ny analys i JP Upphandlingsnet utreder advokat Olof Larsberger och jur. kand. Anton Johansson, vid Hannes Snellman advokatbyrå, hur dessa frågor ska besvaras utifrån bland annat direktivtext, LOU, förarbeten, praxis och doktrin.

Analysen finns publicerad i JP Upphandlingsnet. Är du ännu inte användare av JP Upphandlingsnet, men vill ta del av denna och liknande analyser? Testa tjänsten kostnadsfritt!

Senast uppdaterad 7 jul 2015

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Webbtjänster inom området